Fler jobb ger ännu bättre välfärd

Vi behöver ett företagarvänligt samhälle

Vi vill värna om vårt nordiska välfärds­ samhälle. Grunden för vår välfärd är en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik. För att välfärden ska kunna fördelas måste den ständigt skapas. En ökad skuldsättning är inte ett alternativ. Fler jobb skapar bättre välfärd. Sysselsättningsgraden borde vara över 75 procent. Det här förut­ sätter aktiva åtgärder från såväl det politiska beslutsfattandet som från arbetsmarknadsorganisationerna. Vi behöver förnya arbetsmarknaden.
De nya arbetsplatserna skapas främst i de små­ och medelstora företagen. Därför behöver vi ett företagarvänligt samhälle, ett där fö­retagen har goda förutsättningar att vara framgångsrika och där det är lätt att anställa. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande. Beskatt­ningen ska sporra till företagande.
Vi behöver en bättre arbetshälsa. Man ska få trivas på jobbet. Genom att minska på sjukfrånvaro, arbets­ olycksfall och sjukpensioneringar uppnår vi betydande inbesparingar och förbättrar vardagen för många finländare.

Vi vill…

 • att fler har jobb, att sysselsättnings­ graden under nästa regeringsperiod är över 75 procent
 • föra en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik
 • stävja statens skuldsättning
 • vi vill se ett nationellt program för bättre arbetshälsa
 • se en mer jämställd arbetsmarknad
 • se en gedigen familjeledighetsreform
 • trygga rätten till lika lön för lika eller likvärdigt arbete, oberoende av kön.
 • att det ska vara lättare att anställa den första arbetstagaren
 • att det införs en ungdomsreservering i beskattningen
 • att de mindre företagen ges goda förut­sättningar att växa
 • ha mera lokala avtal i våra företag
 • slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft
 • att långtidsarbetslösa har en reell möjlighet att återvända till arbetslivet
 • effektivera arbetsförmedlingen genom att låta privata arbetsförmedlingar stöda de offentliga TE­byråerna, så att ledi­ga jobb och arbetssökande bättre möter varandra
 • förbättra möjligheterna för arbets­ tagare med partiell arbetsförmåga att stanna kvar i, och återvända till, arbetslivet
 • att utmätning inte är ett hinder för att kunna arbeta eller att bli företagare

SFP:s riksdagsvalsprogram 2019


Vi behöver ett företagarvänligt samhälle Vi vill värna om vårt nordiska välfärds­ samhälle. Grunden för vår välfärd är en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik. För att välfärden ska kunna fördelas måste den ständigt skapas. En ökad skuldsättning är inte ett alternativ. Fler jobb skapar bättre välfärd. Sysselsättningsgraden borde vara över 75 procent. Det här...

Läs mer

En rättvis och sporrande beskattning


Målet med vår beskattning är att upprätthålla och utveckla vårt nordiska välfärdssamhälle. Skolan, vården och omsorgen, vår infrastruktur, våra kulturinstitutioner och allt det andra som är viktigt för oss är beroende av skattemedel.

Läs mer