En levande landsbygd gynnar hela Finland

Vardagen på landsbygden ska vara lätt

Vi vill se en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att leva i vardagen, arbeta och vara företagare på landsbygden. Därför behöver vi en modern region- och landsbygdspolitik som innebär att regionerna ges möjlighet till att utveckla sina egna särdrag och styrkor. Här har staten en viktig roll i att möjliggöra och skapa förutsättningar, genom till exempel  infrastruktursatsningar och goda kommunikationer.

Vi behöver en stark, miljö- och klimatvänlig inhemsk produktion av råvaror och livsmedel. Därför måste det vara lönsamt att bedriva ett hållbart jord- och skogsbruk, beaktande våra nordliga utmanande förhållanden.

Vi vill…

 • stärka regionernas och lokalsamhällenas möjlighet till utveckling utgående från deras egna särdrag
 • undanröja eventuella hinder på nationellt plan och ge möjligheter för regionerna att utvecklas på ett självständigt och globalt sätt
 • garantera goda kommunikationer och infrastruktur, för att trygga livskraften och möjligheten till utkomst
 • att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden och i skärgården utan extra byråkrati
 • öka möjligheterna att använda sitt fritidshus för permanent boende och att dubbelboendet ska beaktas i kommunalskattesystemet
 • säkra att vi i Finland kan upprätthålla ett hållbart och lönsamt jord- och skogsbruk, inhemsk växthusproduktion, pälsnäring och fiskerinäring
 • minska byråkratin inom jordbruket
 • att samernas rätt till sin traditionella näring, som till exempel renskötsel, tryggas
 • stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och främja satsningar på närproducerad mat och ökad konsumentmedvetenhet
 • att vi ska bedriva ett aktivt skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och både skapar välstånd och binder koldioxid som stävjar klimatuppvärmningen
 • att tillstånden för olika former av skyddsjakt av till exempel skarv och säl görs enkla och flexibla och baseras på faktiska lokala förhållanden. Människors oro över vargen och skarven, till exempel
  måste tas på allvar.
 • att samma regler för fällandet av varg som finns inom renskötselområdet ska gälla i hela Finland

Städerna ger möjligheter


Vardagen på landsbygden ska vara lätt Vi vill se en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att leva i vardagen, arbeta och vara företagare på landsbygden. Därför behöver vi en modern region- och landsbygdspolitik som innebär att regionerna ges möjlighet till att utveckla sina egna särdrag och styrkor. Här har staten en viktig...

Läs mer

Goda kommunikationer är A och O för Finlands framgång


Vardagen på landsbygden ska vara lätt Vi vill se en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att leva i vardagen, arbeta och vara företagare på landsbygden. Därför behöver vi en modern region- och landsbygdspolitik som innebär att regionerna ges möjlighet till att utveckla sina egna särdrag och styrkor. Här har staten en viktig...

Läs mer