En rättvis och sporrande beskattning

Beskattning ska sporra till arbete

Målet med vår beskattning är att upprätthålla och utveckla vårt nordiska välfärdssamhälle. Skolan, vården och omsorgen, vår infrastruktur, våra kulturinstitutioner och allt det andra som är viktigt för oss är beroende av skattemedel. Därför behöver vi en effektiv, rättvis och förutsägbar beskattning. Skattesystemet bör vara så enkelt och transparent som möjligt, så att alla medborgare
vet varför de betalar skatt.

Finlands totalskattegrad hör till de högsta bland EU-länderna. Beskattningen ska sporra till arbete och företagsamhet samt befrämja ekonomisk tillväxt. Skatten på arbete i Finland borde lättas, enligt OECD:s rekommendationer.

Vi vill…

  • att löntagaren ska få mer i handen, det vill säga att inkomstskatten ska sporra till arbete
  • främja företagsamhet genom att hålla samfundsskatten på en konkurrenskraftig nivå
  • att arvs- och gåvoskatten slopas vid företagens och jordbrukens generationsväxlingar för att främja familjeföretagande
  • att arvs- och gåvoskatten på sikt slopas genom att ersätta den med en skatt då arvet säljs vidare
  • att privatpersoners investeringar i tillväxtföretag till en viss del ska vara avdragbara i inkomstbeskattningen
  • att privatpersoners donationer till högskolorna ska vara avdragbara
  • att fastighetsskatten inte slår oskäligt mot till exempel småhusägare
  • motarbeta grå ekonomi och aggressiv skatteplanering
  • höja hushållsavdraget

 

Fler jobb ger ännu bättre välfärd


Beskattning ska sporra till arbete Målet med vår beskattning är att upprätthålla och utveckla vårt nordiska välfärdssamhälle. Skolan, vården och omsorgen, vår infrastruktur, våra kulturinstitutioner och allt det andra som är viktigt för oss är beroende av skattemedel. Därför behöver vi en effektiv, rättvis och förutsägbar beskattning. Skattesystemet bör vara så enkelt och transparent som...

Läs mer

Riksdagsvalet är ett utbildningsval


Beskattning ska sporra till arbete Målet med vår beskattning är att upprätthålla och utveckla vårt nordiska välfärdssamhälle. Skolan, vården och omsorgen, vår infrastruktur, våra kulturinstitutioner och allt det andra som är viktigt för oss är beroende av skattemedel. Därför behöver vi en effektiv, rättvis och förutsägbar beskattning. Skattesystemet bör vara så enkelt och transparent som...

Läs mer