Ett välmående Finland

Vi vill att finländarna ska må bra

Vi vill att finländarna mår bra. Goda fritidsaktiviteter har en central roll i att skapa välmående. Därför behövs tillräckliga möjligheter till såväl motion som kultur.
Finland är inte bara de tusen sjöarnas land, utan också de tusen föreningarnas land. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds och föreningsverksamheten stärker identiteten, det sociala kapitalet och har en viktig roll i vårt samhälle.

Vi vill…

  • skapa förutsättningar för att det erbjuds jämlika och jämställda möjligheter till idrottsutövning och andra fritidssysselsättningar
  • öka på finländarnas rörlighet och därmed välmående
  • se aktiva åtgärder för att motverka drogmissbruk
  • se sunda och friska skolor, äldreboenden samt andra offentliga byggnader
  • trygga föreningarnas verksamhet genom skattefrihet och undvikande av onödig byråkrati vid tillstånds- och anmälningsförfaranden
  • att kulturen stöds, men inte styrs av staten
  • trygga de mindre teatrarnas verksamhetsförutsättningar
  • att kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett brett kulturutbud
  • att våra kulturinstitutioner har goda förutsättningar att verka samt att Svenska Teatern får status som nationalscen

Riksdagsvalet är ett utbildningsval


Vi vill att finländarna ska må bra Vi vill att finländarna mår bra. Goda fritidsaktiviteter har en central roll i att skapa välmående. Därför behövs tillräckliga möjligheter till såväl motion som kultur. Finland är inte bara de tusen sjöarnas land, utan också de tusen föreningarnas land. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds...

Läs mer

Vården ska finnas nära människan


Vi vill att finländarna ska må bra Vi vill att finländarna mår bra. Goda fritidsaktiviteter har en central roll i att skapa välmående. Därför behövs tillräckliga möjligheter till såväl motion som kultur. Finland är inte bara de tusen sjöarnas land, utan också de tusen föreningarnas land. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds...

Läs mer