Play video
263

Granberg Fred

"Välfärden finansieras bäst med ytterligare höjd sysselsättningsgrad! Den stimuleras effektivt av en högklassig och tidsenlig utbildning i alla stadier. Utbildning ger den bästa både ekonomiska och sociala avkastningen. Även andra åtgärder krävs för höjning av sysselsättningsgraden. Bland annat är det oumbärligt att satsa på mera forskning och utveckling."

Jag är lite av en liberal pragmatiker. Landet kan inte styras med populism. Samtidigt är jag nordist, svenskan är enormt viktig i vårt land.

Jag har jobbat i närmare 40 år inom vår högteknologiska exportindustri. Jag har rest runt världen, och bott utomlands i olika livsskeden. Jag är 4-språkig, svenska, finska, engelska, franska samt lite skoltyska.

Som pensionär blev jag politiskt aktiv, sitter andra varvet i Esbo fullmäktige samt Tekniska nämnden. Är också ledamot i Nylands landskapsfullmäktige samt suppleant i Nationaloperans förvaltningsråd. Vidare är jag ordförande för lokalavdelningen SFP Stor-Hagalund.

Gift med fil.mag Riitta Granberg, vi har 3 vuxna söner och 6 barnbarn.
Hobbyer: skärgårdsliv, tennis, musik; familjeliv. Medlem i Handelsgillet, Svenska klubben, segelföreningen EMK (Gäddvik), Esbo navigatörer, Pensionärsföreningen...

Name: Granberg Fred
Birthday: 24.05.1947
Voting area: Electoral District of Uusimaa
Town: Esbo, Gäddvik
Title: Ingenjör, pensionär; fullmäktigeledamot
Email: fred.granberg@gmail.com
Phone: +358 40 8439494
www: https://riksdagsval.sfp.fi/kandidater/granberg-fred
Member in:
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer

Important political topics

Schools and education

Slutsparat på utbildningen! Vi måste satsa på en högklassig och tidsenlig utbildning i alla stadier. Det ger den bästa möjliga avkastningen.

Mera språkbad i skolorna, i båda riktningarna.

Read more about our election platform ›

A safe old age

Äldreomsorgen kräver allt mera resurser. Det finns ingen annan utväg än att budgetera därefter. Den finansieras bäst med en ytterligare höjd sysselsättningsgrad.

Read more about our election platform ›

Communications and infrastructure

Vi ska förvisso satsa på kollektivtrafiken, men inte blint och ryckigt, utan som en genomtänkt helhet. Vi bör ha en balanserad kombination av viktiga buss- och spårlinjer men samtidigt bör vi hålla vägnätet i tidsenligt skick. Gummihjulstrafik kommer alltid att behövas, också in till Helsingfors och andra städer. Trafikstockningarna i huvudstadsregionen förefaller nästan självförvållade och det är föga klimatsmart.

Inga vägavgifter! De missar både klimat- och trafikmålet.

Positivt däremot är att cyklingen har blivit mycket vanligare, vi ska fortsätta utveckla cykelvägnätet.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more