Play video
269

Högel Caroline

Jag är en målmedveten, framåtgående och välvillig person, som bryr sig om sin omgivning och sina medmänniskor. Jag håller fast vid mina åsikter och är envis, vilket kan vara både på den goda och onda sidan.
Jag ställde 2017 upp i kommunalvalet i Sibbo och sitter som ordinarie medlem i fritidssektionen. Jag har varit aktiv inom både svenska ungdom och ungdomsfullmäktige i Sibbo.

Name: Högel Caroline
Birthday: 1997
Voting area: Electoral District of Uusimaa
Town: Sibbo
Title: Biology student
Email: hogelcaroline@gmail.com
Member in:
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Important political topics

Health care

Alla skall ha rätt till ett välfungerande vårdsystem där kunden kommer först. Vården skall ligga nära till hands och man skall alltid ha möjlighet till vård på sitt eget modersmål.


Vårt nuvarande vårdsystem fungerar inte och den pågående vårdreformen har stora brister. Vi behöver bygga upp en helt ny vårdreform där vi tar personalens och kundernas behov i beaktande.


Det är viktigt med vård på eget modersmål, vare sig det är fråga om äldreomsorg, psykisk vård eller fysisk vård. En person kan alltid uttrycka sig bättre på sitt eget modersmål.


Jag som en ung kvinna känner sorg för de mammor som inte har en BB (förlossningsavdelning) nära sin hemort. En mamma som skall föda sitt barn skall ha en BB nära sig, så att när tiden är inne så kan hon känna sig trygg.

Read more about our election platform ›

Global warming

Det måste göras permanenta och långvariga beslut på hur vi skall förbättra våra utsläpp i miljö. Mindre CO2-utsläpp, mindre plastutsläpp och utveckling av kollektivtrafiken. Desto mer vi utvecklar kollektivtrafiken, desto mera människor använder sig av den och då kan biljettpriserna sjunka.


Jag vill också ta upp djurens rättigheter under rubriken miljö och klimat.

Read more about our election platform ›

Schools and education

Alla barn förtjänar att gå i en bra skola, en skola med fungerande utrymmen, passliga inlärningsgrupper och framförallt en miljö där alla känner trygghet.


Någonstans måste det finnas en lösning på hur man bygger en byggnad utan att det uppstår vattenskador. Barn skall inte behövs flyttas från ett utrymme till ett annat på grund av luftproblem och barn skall inte behöva utsättas för dessa stressfaktorer.


Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more