Play video
8

Holmberg Mikael

"Resultat via samarbete!"

57 år, gift och har tre barn.
Arbetar som lantbrukare och som motorman på fartyg.
Pargas stadsstyrelseordförande sedan 2013.
- Tidigare erfarenhet av mångårigt ordförandeskap i bankstyrelse och som förtroendevald inom lantbrukets intresseorganisation
SLC samt inom SFP:s olika organ.

Name: Holmberg Mikael
Birthday: 1961
Voting area: Electoral District of Varsinais-Suomi
Town: Pargas
Title: Agrolog, vaktmaskinmästare
Email: mikael.holmberg@pp.inet.fi
Phone: 0400770161

Important political topics

Agriculture and forestry

Viktiga mål:
Vårt land bör ha ett lönsamt och hållbart jord- och skogsbruk.
Ingen fastighetsskatt på åker och skog.
Företagens och jordbrukens generationsväxlingar bör underlättas

Read more about our election platform ›

Communications and infrastructure

Viktiga mål:
Förbättrade väg- och datakommunikationer.
Inhemska rederier bör få kompensation för investeringar i isklassificerade fartyg.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more