Play video
45

Ingo Christoffer

"Jag vill bygga ett välmående samhälle som satsar på utbildning, höjer sysselsättningen och ser landsbygden som en möjlighet i kampen mot klimatförändringen. Jag har en genuin vilja att arbeta hårt för det jag tror på och ger inte upp förrän jag nått mitt mål. Som Svensk Ungdoms förbundsordförande har jag de senaste åren dagligen fått granska min, SFP:s och Finlands politik och ser nu att jag vet vad som behöver göras under nästa mandatperiod. I Helsingfors bland både politiker och tjänstemän har jag byggt upp ett brett kontaktnät som jag tänker använda för att uppnå mina mål då jag blir riksdagsledamot. "

Jag är en driven politiker med starka band till primärnäringarna och framförallt lantbruket där jag vuxit upp och arbetat hela mitt liv.
I över halva mitt liv har jag på ett eller annat sätt varit aktiv inom olika föreningar, allt från sommarteatrar till ungdomsföreningar, producentorganisationer och de senaste åren främst genom Svensk Ungdom. Via föreningarna har jag alltid varit med och påverkat och byggt närsamhället och nu vill jag fortsätta med det i Finlands riksdag.
På min lediga tid umgås jag med vänner och familj. Har jag några timmar övers hittas jag hemma på fårgården eller i skogen idkandes skogsvård.
Följ mej på mina sociala medier så får du veta mer om mig och vad jag gör.

Name: Ingo Christoffer
Birthday: 1994
Voting area: Electoral District of Vaasa
Town: Korsholm
Title: Förbundsordförande, landsbygdsföretagare och tradenom
Email: christoffer@su.fi
Phone: 0405455472
www: https://www.christofferingo.fi
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Important political topics

Schools and education

Ordning och reda i utbildningen:
• Mer resurser till utbildningen!
• Ökad närundervisning i yrkesskolan.
• Satsningar för att förebygga mental
ohälsa och social utslagning.
• Studiestödets inkomstgränser höjs
med 50%
• Grundfinansiering för högskolorna ska
höjas markant.
• Mindre klasser inom grundskolan.

Read more about our election platform ›

Wellness

Ett välmående samhälle:
• Nationell drogförebyggande arbetsmodell.
• Hobbysedlar åt alla barn.
• Valfrihet inom vården så länge patientens
vård prioriteras över vinstintressen.
• Tredje sektorns roll inom såväl socialvård
som hälsovården stärks.
• Utveckla missbrukarvård på svenska.
• Förbättra ungdomars kunskap om
privatekonomi.
• Nolltolerans gentemot diskriminering och
mobbning.

Read more about our election platform ›

Jobs and entrepreneurship

Högre sysselsättning och en klar arbetsmarknadsvision:
• En socialskyddsreform som resulterar i mindre byråkrati samtidigt som arbete är något som alltid ska belönas.
• Mer användning av lokala avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare
som komplement till kollektivavtalen.
• Slopad behovsprövning av arbetskraftsinvandring.
• Satsningar på förebyggande åtgärder för arbetsplatshälsan.
• Att ingen ung ska gå arbetslös.
• Företagarnas socialskydd stärks.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more