Play video
46

Jungell Ida-Marie

"Dags för ungdomarna att få sina röster hörda!"

Name: Jungell Ida-Marie
Birthday: 1993
Voting area: Electoral District of Vaasa
Town: Jakobstad
Title: Studerande
Email: idajungell@gmail.com
www: http://ida-marie.fi
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Important political topics

Schools and education

Att vara ung i dagens Finland kan anses vara det bästa, om man bortser från alla utmaningar. Studierna blir mer utmanande och det blir svårare och svårare att ta sig vidare. Ekonomin och prestationskraven trycker på, och många unga mår tyvärr dåligt och vet inte hur de ska gå vidare.

Jag vill vara med och jobba för ett bättre Finland, som skulle kunna vara ett land där alla unga har samma chans till en god och trygg framtid.

Read more about our election platform ›

Global warming

I ett samhälle där vi förbrukar mer och mer, och också snabbare än någonsin är det viktigare att börja tänka efter hur vi kan leva ett mer hållbart liv. För att våra barn och barnbarn skall kunna leva i ett friskt land, och att vi kan vara föregångare för andra när det kommer till ett mer ekologiskt och grönare liv.

Jag vill att Finland skall satsa på en mer hållbar framtid, tänka med ekologiskt och se efter sina tillgångar.

Read more about our election platform ›

Jobs and entrepreneurship

Det ska alltid löna sig för alla att arbeta. I dag har många ungdomar som mål att skaffa sig en utbildning och sedan komma ut i arbetslivet. Detta kan samhället underlätta genom att höja inkomstgränsen för studerande så att de unga ges möjligheten att få en utbildning, men också arbetserfarenhet redan under studierna.Tillsammans ska
vi se till att allihopa har en möjlighet till arbete och en meningsfull vardag.

Genom ett förbättrat arbetsinvandringssystem med försnabbad byråkrati kommer människor snabbare in i samhället. Ung som gammal, nyfinländare och studerande - alla ska ha samma möjligheter till arbete och en trygg framtid.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more