Play video
58

Österdahl Marjo

"Med mod och kraft för Österbotten"

Tvåbarnsmamma, finskspråkig men står starkt och stolt för tvåspråkighet, ekonomie magister, energisk, företagsam, positiv, håller hårt på rättvisa. Jobbar inom detaljhandeln och har lokalpolitik som ”hobby”.

Name: Österdahl Marjo
Birthday: 1985
Voting area: Electoral District of Vaasa
Town: Närpes
Title: Varuhuschef, ekonomie magister
Email: marjo.osterdahl@pp.inet.fi
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Important political topics

Languages

Jag vill att du och dina barn ska kunna leva och verka på svenska i Finland – på riktigt. Jag vill att man ska erkänna hur viktig vår tvåspråkighet är och att svenskan ska vara säker. Alla ska ha rätt att använda och få service på sitt modersmål.

Read more about our election platform ›

A living countryside

I mitt Finland ska du kunna välja att bo och utvecklas också i samhällen utanför tätorten för i mitt Finland är landsbygden en resurs.

Read more about our election platform ›

World's most child-friendly country

För att nå det målet som världens barnvänligaste land, krävs det att föräldrar ska ha möjligheten att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi behöver också förnya familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen. En konsekvensbedömning på förhand utgående från barnen borde göras i alla beslut och förebyggande arbete inom barn- och familjearbete bör prioriteras.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more