Play video
278

Rehnström Kristian

"Ny energi till riksdagen!"

Jag är född i Esbo och bor i Vanda med min fru, två barn och hund. Vår äldsta dotter har redan flyttat hemifrån.

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag alltid varit intresserad av samhälleliga frågor. Jag har arbetat inom energi-industrin i drygt tjugo år. Min erfarenhet från arbetslivet kommer att vara till nytta i riksdagen. Då jag har jobbat mycket med att påverka, blir steget till att bli beslutsfattare inte så långt.

Name: Rehnström Kristian
Birthday: 1968
Voting area: Electoral District of Uusimaa
Town: Vanda
Title: diplomingenjör, regiondirektör
Email: kristian@rehnstrom.fi
Phone: 0504534271
www: http://www.rehnstrom.fi
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Important political topics

Global warming

Valperiodens viktigaste fråga kommer att vara bekämpningen av klimatuppvärmingen. Det finns andra viktiga miljöfrågor också. Östersjön mår inte bra. Vi måste fortsätta åtgärderna att minska på utsläppen, både i Finland och i de andra Östersjöländerna. Orenat avloppsvatten från städer och fartyg får inte komma ut i sjön.

Luftutsläppen från energiproduktion och trafik kommer att minska. Ett viktigt verktyg är handeln med utsläppsrätter. Dubbelstyrning med nationella skatter skall undvikas.

Read more about our election platform ›

A fair taxation

Beskattningen av arbete måste vara sådan, att den uppmuntrar till arbete. Flitfällor, som uppkommer då högre beskattning i kombination med bortfall av sociala stöd äter upp löneförhöjningen, måste fås bort.

Den andra stora rättvisefrågan i beskattningen är en förändring av arvsbeskattningen enligt svensk modell. Då betalas skatten först då arvet har sålts. Frågan är mycket viktig för familjeföretag och jordbruk. Det är ohållbart att dessa med cirka 30 års mellanrum tvingas till en stor ekonomisk uppoffring för att ägaren skall ha råd med arvsskatten. Också för en normal familj, blir det en oskäligt stor uppoffring att lösa ut familjens sommarstuga från skattebjörnens giriga ramar.

Read more about our election platform ›

World's most child-friendly country

Studier och arbete måste kunna kombineras bättre med föräldraskap. Föräldraledigheten skall ändras enligt 6+6+6-modellen. Mamman är ledig 6 månader, pappan 6 månader och sedan kommer man överens hur man delar det sista halva året.

Vi skall också satsa på en god barndagvård och skola. Dagisarna skall finnas nära tillhands och ha bra personal.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more