Play video
195

Rönnberg Niklas

"Morot går före piska och även tuffa beslut måste göras så att vi kan leva vidare med konsekvenserna utan att vardagen blir för svår. "

Jag är nyss 50 år fyllda, bor på Degerö med min familj bestående av fru, 2 barn hemma, ett utfluget och en katt. Skeppsbyggnadsingenjör som jobbar inom sjöfartsbranschen. Stadsplanering, infrastruktur och miljö ligger varmt om hjärtat. Jag är hemma från Kyrkslätt och också bott 15 år i Sibbo, så har en ganska god helhetssyn på huvudstadsregionen. Bakgrund som yrkesfiskare och aktiv båtmänniska.

Name: Rönnberg Niklas
Birthday: 1969
Voting area: Electoral District of Helsinki
Town: Helsingfors
Title: Ingenjör
Email: niklas.ronnberg@kolumbus.fi
Phone: 0400607640
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Important political topics

Global warming

Klimat och miljö kommer att vara bland de viktigaste frågorna för den kommande riksdagen och rätt tuffa beslut måste göras. Klimatmålen måste dock uppnås utan att välfärdssamhället skrotas fastän vi kanske blir tvungna att ändra vår livsstil.

Read more about our election platform ›

Cities and urbanisation

Helsingfors och huvudstadsregionen är motorn i ekonomin och kommer att fortsätta växa. Urbaniseringen kommer att fortsätta i ökande takt men vi måste också se till att det övriga Finland är bebott samt att man kan leva en bra vardag också utanför de stora städerna. Helsingfors planering skall ske på invånarnas villkor och inte på byggbolagens.

Read more about our election platform ›

Health care

En god vård för både ung och gammal skall vara en självklarhet och är grunden för ett välmående och jämställt samhälle. Ingen får glömmas och lämnas i händerna på företag ute efter snabbvinster.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more