Play video
200

Wahlsten Stina

"Ett miljövänligare Finland genom en cirkulär ekonomi och grön skatteväxling"

Hej jag heter Stina Wahlsten, är 26 år gammal och jobbar inom IT. Jag är ekonom till min bakgrund och tog min ekonomiemagister på Hanken där jag läste finansiering som huvudämne. Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill se flera unga i beslutsfattande roller, och för att jag vill öka intresset för politik hos unga. I riksdagen vill jag arbeta för väldigt mycket, men företagsamhet, miljön och jämställdhet är mina hjärtefrågor.

Name: Wahlsten Stina
Birthday: 1992
Voting area: Electoral District of Helsinki
Town: Berghäll
Title: Business Improvement Manager
Email: stina.wahlsten@gmail.com
www: https://www.stinawahlsten.com/
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Important political topics

Jobs and entrepreneurship

Jag vill att Finland förbättrar sin sysselsättningsgrad och ökar satsningen på företagsamhet. Det ska alltid löna sig att jobba, och beskattningen liksom socialskyddet ska uppmuntra till arbete och företagsamhet.

Vi bör skapa goda förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och företagsamhet. Detta kan göras bland annat genom att entreprenörskap lärs ut i grundskolan och genomföretagarstipendium till unga.

Read more about our election platform ›

Global warming

Ett av dagens största utmaningar är klimatförändringen, och det är de unga som påverkas mest i längden. Vi måste ändra på sättet vi lever och skapa nya mer långsiktiga och hållbara lösningar. Vi måste bland annat minska på vår förbränning av fossila bränslen, minska på vår användning av plast och öka på vårt miljötänkande i vardagen.

Jag arbetar för:
- Ett nettoutsläpp under noll år 2030
- Att Finland är en världsledare inom cirkulär ekonomi
- En skatteväxling för en grönare ekonomi där det kostar att förorena och är mer lönsamt att välja hållbara alternativ

Read more about our election platform ›

Equality

Jag vill leva i ett jämställt samhälle med lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexualitet eller ursprung. Ett klart mål för att nå detta är att reformera vår translag. Ett annat är en revidering av sexualbrottslagen

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more