Det ska vara tryggt att bli äldre

Vi behöver ett seniorvänligt samhälle

Vi vill se ett seniorvänligt samhälle där alla seniorer kan känna sig trygga. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. En viktig del av trygghetskänslan, då man blir äldre är att få service på sitt modersmål, vilket måste garanteras.

Vi vill…

 • att hemvården och hemsjukvården fungerar
 • att det finns ett nytt hemlikt boende för dig, då du inte längre kan bo hemma. Därför ska det finnas tillräckligt med platser inom olika stödboenden till ett rimligt pris
 • att alla närståendevårdare jämlikt ska ha rätt till ersättning och vila. Närståendevårdarnas ersättning överförs till FPA
 • att äldre uppmuntras och ges möjlighet till fortbildning att använda digital teknik, virtuella nätverk och hälsoportaler på webben
 • att rådgivning och webbtjänster för äldre finns på svenska och finska och att de är i förståelig form, lättillgängliga och lättanvända
 • att de kommunala äldreråden har faktiskt inflytande i utvecklandet av seniorernas service
 • att det finns reell möjlighet att delta i arbetslivet också efter pensioneringen
 • minska seniorers ensamhet
 • att det inrättas en nationell äldreombudsman
 • att garantipensionen tryggar en skälig utkomst
 • främja möjligheter till frivilligarbete inom äldrevården

Alla har rätt till trygghet i vardagen


Vi behöver ett seniorvänligt samhälle Vi vill se ett seniorvänligt samhälle där alla seniorer kan känna sig trygga. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. En viktig del av trygghetskänslan,...

Läs mer

Finland ska bli världens barnvänligaste land


Vi behöver ett seniorvänligt samhälle Vi vill se ett seniorvänligt samhälle där alla seniorer kan känna sig trygga. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. En viktig del av trygghetskänslan,...

Läs mer