Norden – tillsammans är vi starkare

Norden ska bli världens mest integrerade region

Finlands plats är i väst och de övriga nordiska länderna är våra närmaste internationella samarbetsparter.
Genom samarbete i Norden på regional, europeisk, transatlantisk och global nivå är vi mer framgångsrika än som enskilt land. Vi anser att de nordiska länderna ska samarbeta betydligt mer på den internationella arenan. Den nordiska välfärdsmodellen kunde mer aktivt lyftas upp i internationella sammanhang.

Norden ska bli världens mest integrerade region. De gränshinder som fortfarande försvårar det nordiska samarbetet bör avskaffas. Arbetet för ett e-id för nordbor som förenklar att bo, studera och flytta mellan länderna bör fortsätta. Norden ska gå i digitaliseringen främsta led. Smarta digitala lösningar kan avskaffa såväl gränshinder som byråkrati. Vi vill satsa på nya lösningar som underlättar för nordborna att jobba, bo, studera och flytta mellan våra länder.

Vi vill…

  • att de nordiska länderna intensifierar sitt samarbete på europeisk, transatlantisk och global nivå
  • att de nordiska länderna tillsammans för fram den nordiska välfärdsmodellen och jämställdheten i internationella sammanhang
  • att Norden blir världens mest integrerade område
  • att ett nordiskt e-id införs under inkommande regeringsperiod
  • att det nordiska samarbetet inom utbildning, försvar och miljö prioriteras

Europa


Norden ska bli världens mest integrerade region Finlands plats är i väst och de övriga nordiska länderna är våra närmaste internationella samarbetsparter. Genom samarbete i Norden på regional, europeisk, transatlantisk och global nivå är vi mer framgångsrika än som enskilt land. Vi anser att de nordiska länderna ska samarbeta betydligt mer på den internationella arenan....

Läs mer

Säkerhet förutsätter samarbete


Norden ska bli världens mest integrerade region Finlands plats är i väst och de övriga nordiska länderna är våra närmaste internationella samarbetsparter. Genom samarbete i Norden på regional, europeisk, transatlantisk och global nivå är vi mer framgångsrika än som enskilt land. Vi anser att de nordiska länderna ska samarbeta betydligt mer på den internationella arenan....

Läs mer