Europa

Vi behöver mer Europa, inte mindre

SFP är Finlands mest EU­-vänliga parti. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkur­renskraftigt EU som står upp för
de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprin­cipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De nordiska EU-­län­derna kunde med fördel samarbeta ännu mer aktivt för att driva våra gemensamma intressen.

EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande. För tillfället utmanas EU:s grundläggande värderingar, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter på flera olika håll. Det är nödvändigt och viktigt för Finland att säga ifrån och försvara de liberala, västerländska värderingarna.

Vi vill…

 • att Finland är en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU
 • att alla EU-­medlemsländer förbinder sig till EU:s gemensamma värdegrund och rättsstatsprincipen. Mekanismer för att skydda dessa värderingar ska finnas – och utnyttjas, om någon bryter mot dem.
 • se en öppnare nordisk förvaltningskultur inom EU i alla institutioner, där besluts­processerna är demokratiska, tydliga och genomskinliga
 • öka konkurrenskraften, produktiviteten och sysselsättningen i EU genom att satsa på små och medelstora företag, forskning och innovation
 • att EU:s regionala stöd ska kanaliseras till åtgärder som har en verklig effekt på sysselsättning och konkurrenskraft. På detta sätt drar regionerna mest nytta av stöden.
 • att Finland aktivt lyfter upp situationen vid Östersjön och inom Arktis
 • att jordbruksstöden tryggas på en tillräcklig nivå
 • se ett aktivare samarbete mellan de nordiska EU-­medlemsländerna
 • att EU har en tydligare utrikespolitisk linje och snabbare kan reagera på världs­händelser med en gemensam röst
 • att de enskilda medlemsländernas särdrag beaktas och sunt bondförnuft används då ny EU-­lagstiftnings planeras
 • att riskerna minskas i EU:s banker så att bankunionen kan färdigställas och skapa ökad stabilitet i det finansiella systemet
 • att EU-­länderna, inklusive Finland, för en ansvarsfull ekonomisk politik som res­pekterar EU:s stabilitet­ och tillväxtpakt

Ett välkomnande Finland som bär sitt internationella ansvar


Vi behöver mer Europa, inte mindre SFP är Finlands mest EU­-vänliga parti. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkur­renskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprin­cipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De...

Läs mer

Norden – tillsammans är vi starkare


Vi behöver mer Europa, inte mindre SFP är Finlands mest EU­-vänliga parti. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkur­renskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprin­cipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De...

Läs mer