Eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit

Koulutus on yksi vakauden vahvimmista tukipilareista.

Kaikilla oppilailla on oltava oikeus opiskella terveessä koulussa ja saada opetusta äidinkielellään pätevien opettajien toimesta. Sinun on voitava luottaa siihen, että sinulla perhetaustastasi riippumatta on mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Sinulla on myös oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen, jotta voit saada uuden työn itsellesi.

Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Maksuton, korkeatasoinen koulutus on paras tapa luoda yhdenvertaiset edellytykset kaikille. Harkitsemattomien leikkausten sijaan haluamme harkittuja pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Eduskuntavaalit ovat mitä suurimmassa määrin koulutusvaalit. RKP on Suomen todellinen sivistyspuolue.

Haluamme…

 • kaikille kolme vuotta täyttäneille oikeuden neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivittäin
 • palauttaa oikeuden subjektiiviseen päivähoitoon
 • kaksivuotisen esikoulun
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa
 • että koulu on turvallinen ja viihtyisä paikka sekä oppilaille että opettajille ja muulle henkilökunnalle
 • turvata hyvän oppilashuollon ja monipuolisen tuen saatavuuden koko oppimispolun aikana. Erityisopettajia, kuraattoreita ja psykologeja on oltava käytettävissä jo varhaiskasvatuksessa
 • että kolmiportaisen tuen oppilaalle annettavan suunnatun tuen eri muodot toimivat varmasti myös käytännössä
 • että koulu antaa yhdenvertaiset edellytykset kaikille lapsille. Koulun on tuettava ja kannustettava oppilasta, ja tarjottava samalla tarvittaessa myös suurempia haasteita ja mahdollisuuksia vaativampiin tehtäviin
 • kehittää ruotsin kielen opetuksen sisältöä siten, että se kiinnostaa enemmän suomenkielisiä oppilaita
 • ruotsinkielisten koululaisten oppivan hyvää suomea koulussa
 • kehittää kaksikielisten koululaisten mahdollisuutta äidinkielenomaiseen suomen kielen opetukseen
 • että kaikilla 9. vuosiluokan käyneillä on hyvä luku-, lasku- ja kirjoitustaito sekä kyky ilmaista itseään suullisesti. Haluamme murtaa kehityksen, joka johtaa etenkin poikien jäämiseen ulkopuolelle
 • kaikkien saavan päättötodistuksen. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan joustavia, yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja – keskeisessä asemassa tässä työssä ovat esimerkiksi nuorisopajat, kolmas sektori ja työpaikat yhteistyössä aktiivisen opinto-ohjauksen ja moniammatillisten oppilashuoltotiimien kanssa
 • kehittää jo olemassa olevia opintopolkuja, kuten esimerkiksi kymmenettä luokkaa, oppisopimus- ja kuntouttavaa toimintaa
 • turvata pätevien opettajien ja lastentarhanopettajien saatavuuden
 • turvata oikeuden ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin
 • että toisen asteen koulutus eli lukio- ja ammattikoulutus on maksutonta
 • laaja-alaisen, yleissivistävän koulutuksen antavan lukion ja konkreettisia ammatillisia valmiuksia antavan ammattikoulutuksen
 • ottaa käyttöön lähiopetustakuun, jotta kaikilla toisen asteen opiskelijoilla on riittävästi lähiopetusta
 • maksuttoman korkeakoulun myös tulevaisuudessa
 • turvata vapaan sivistystyön eli kansalaisopistojen, aikuisopistojen, työväenopistojen ja kansankorkeakoulujen toimintaedellytykset
 • taata kaikille mahdollisuuden jatkokoulutukseen uuden työn saamiseksi
 • edistää jatkuvaa oppimista – rahoituspohjaa on laajennettava. Haluamme, että kolmikantayhteistyössä laaditaan malli, jossa työnantaja ja –tekijä sekä koulutusta tarvitseva osallistuvat rahoitukseen
 • turvata korkeakoulujen perusrahoituksen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä – monien erilaisten lyhytaikaisten hankkeiden sijaan tarvitaan riittävää perusrahoitusta
 • että julkinen ja yksityinen rahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatioihin on vuonna 2025 neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta
 • korottaa opintorahan määrää ja nostaa opintotuen tulorajoja 50 prosentilla.

Oikeudenmukainen ja kannustava verotus


Koulutus on yksi vakauden vahvimmista tukipilareista. Kaikilla oppilailla on oltava oikeus opiskella terveessä koulussa ja saada opetusta äidinkielellään pätevien opettajien toimesta. Sinun on voitava luottaa siihen, että sinulla perhetaustastasi riippumatta on mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Sinulla on myös oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen, jotta voit saada uuden työn itsellesi. Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Maksuton, korkeatasoinen koulutus...

Tutustu

Hyvinvoiva Suomi


Koulutus on yksi vakauden vahvimmista tukipilareista. Kaikilla oppilailla on oltava oikeus opiskella terveessä koulussa ja saada opetusta äidinkielellään pätevien opettajien toimesta. Sinun on voitava luottaa siihen, että sinulla perhetaustastasi riippumatta on mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Sinulla on myös oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen, jotta voit saada uuden työn itsellesi. Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Maksuton, korkeatasoinen koulutus...

Tutustu