Näytä video
250

Adlercreutz Anders

"Turvallinen lapsuus, ahkera aikuisuus ja inhimillinen vanhuus. Kestävä yhteiskunta ja vastuulliset arvot. Näiden eteen haluan tehdä jatkossakin töitä."

Olen RKP:n kansanedustaja Kirkkonummelta. Työskenneltyäni 20 vuotta arkkitehtina pyrin Eduskuntaan vuonna 2015. Eduskunnassa työskentelen Ympäristövaliokunnassa ja Hallintovaliokunnassa. Sydäntäni lähimpänä ovat ympäristöön, yrittäjyyteen, kestävään kehitykseen ja lasten ja nuorten kysymyksiin liittyvät kysymykset. Olen myös RKP:n varapuheenjohtaja.

Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on ohjannut ammatinvalintaani. Arkkitehdin työssä olen päässyt toteuttamaan unelmaani hyvän elinympäristön luomisesta. Ihmisten arjen tarpeet ja niiden ymmärtäminen ovat ohjanneet ja inspiroineet työtäni niin päiväkoteja, kouluja kuin kotejakin suunnittellessani. Politiikassa pidän ehdottomana vahvuutenani pitkää työuraani.

Oman lapsuuteni sankareita olivat tuuliviirejä kanssani rakentanut naapurin setä Berghem ja Kvisin kulmilla asunut savottamies Jaakkola. He ymmärsivät pienen miehen sielunmaisemaa: opettivat teroittamaan puukon ja soittamaan sahaa. Arkeen toivat turvaa omalla kotikadulla sijainnut päivähoitopaikka ja myöhemmin pieni kyläkoulu. Ei ole ihme, että arvostan yhteisöllisyyttä korkealle.

Lukion jälkeen kiinnostukseni rakentamiseen vei arkkitehtiopintojen pariin. Valintaani vaikutti ehkä myös silloisen tyttöystäväni ja nykyisen vaimoni kannustava asenne. Opiskelu lennätti minut maailmalle: ensin Portugaliin, sitten Helsingin ja Italian kautta Espanjaan. Takaisin Suomeen ja Kirkkonummelle päädyin samasta syystä kuin moni vanha luokkatoverini: Kirkkonummi on maaseutumaisuudessaan hyvä paikka perheen elää ja lasten varttua. Naimisiin menimme Ian kanssa vuonna 1995 ja vuonna 1997 minusta tuli isä. Kaksikielisessä perheessämme on nyt lapsia on viisi, nuorin heistä yhdeskänvuotias ja vanhin 21.

Nimi: Adlercreutz Anders
Syntymävuosi: 1970
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: kansanedustaja, arkkitehti, yrittäjä
Sähköposti: info@andersadlercreutz.fi
Puhelinnumero: 044 9810191
www: https://www.andersadlercreutz.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Ympäristökysymyksissä näen ainoana vaihtoehtona kestävään kehitykseen sitoutumisen. Suomen tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnassa eturintamassa myös siksi, että kestävän kehityksen lainalaisuuksien ymmärtäminen antaa yrityksillemme etulyöntiaseman kasvavilla clean-tech markkinoilla

Seuraavalla hallituskaudella pitää mielestäni tehdä päätöksiä, joilla vauhditetaan liikenteen muuttumista entistä vähäpäästöisemmäksi. Tämä edellyttä investointeja liikenneinfraan. Yhtenä esimerkkinä mainitsen voimakkaasti ajamani Rantaradan peruskorjauksen ja sen muuttamisen kaksiraiteiseksi.

Suomen siirtymistä kohti fossiilivapaata energiantuotantoa tulee vauhdittaa. Ensi hallituskaudella tämän edistämiseksi tulee tehdä selkeä tiekartta välitavoitteineen.

Rakennettuun ympäristöön liittyvät kysymykset ovat yli 20 vuoden arkkitehtiuran seurauksena kaikkein vahvinta osaamisaluettani. Julkisia hankintoja ohjaavaa hankintalakia tulee muuttaa siten, ettei Suomeen rakenneta enää yhtään ainoaa homekoulua tai muutakaan homeongelmista kärsivää julkisin varoin toteutettua rakennusta. 

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Koulutus on tärkein kilpailuvalttimme ja yksi harvoista asioista, joka on täysin omissa käsissämme. Koulun tulisi mielestäni kiinnittää erityistä huomiota yläkoululaisten pärjäämiseen ja tukea kaikin mahdollisin tavoin nuoria, joille oppiminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Jokaisen nuoren polku maksuttomalle toiseelle asteelle on taattava.

Itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin tiedollisen osaamisen vahvistaminen. Taideaineiden roolia sosiaalisten taitojen kehittäjänä ei ole suomalaisissa kouluissa vielä täysin ymmärretty, saati hyödynnetty. Yritysten ja yliopistojen yhteistyötä tulee tiivistää. Yliopistot ovat tulevaisuuden tehtaita.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Väestön ikääntyminen on haasteellinen asia kansantalouden näkökulmasta. Tarvitsemme osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa kartuttamaan kassaa, josta rahoitetaan vanhusten palvelut ja sairaanhoito.

Talouspolitiikan keskiössä tulee mielestäni olla nuorten yrittäjyyskoulutus, elinikäisen koulutuksen turvaaminen, työllistämistä ja työllistymistä kannustavat tuki- ja verotusmallit ja viennin kasvattaminen.

Yrittämisen pitää olla aidosti houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle ja palkkaamiseen liittyviä rasitteita pitää pienentää, jotta pienetkin yritykset uskaltavat palkata työvoimaa silloin kun sitä tarvitaan. Maahanmuuttajille pitää taata nopea pääsy työmarkkinoille. .

Yritysten sukupolvenvaihdoksia tulee helpottaa kotimaisen pitkäjänteisen omistajuuden turvaamiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu