Näytä video
252

Aintila Anna

"Järkeä SOTE-uudustukseen"

Olen empaattinen neuvottelija, joka kuuntelee muita. Ammattini on hammaslääkäri. Tällä hetkellä olen kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa, RKP:n valtuustossa ja JUKO:n luottamusmiehenä. Olen ihmisläheinen ja ravinto, liikunta sekä ennaltaehkäisevä kansanterveystyö kiinnostavat minua.
Vaaliteemani ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, ikäihmisten hoiva, lapsiperheet ja tietenkin kaksikielisyys.

Nimi: Aintila Anna
Syntymävuosi: 1967
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: Hammaslääkäri
Sähköposti: anna.aintila@gmail.com
Puhelinnumero: +358400994988
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Ikäystävällinen yhteiskunta

SOTE-uudistus edellyttää, että ikääntyneet hoidetaan suuremmassa määrin kotona. Mutta kenen toimesta?
Hoitohenkilökunta on huutanut apua jo pitkään. Heiltä vaaditaan epäinhimillistä ja etiikan vastaista työtä. Tämä on korjattava!
On tärkeää, että esimiehet edistävät henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja motivaatiota työssä. Riittävä henkilöstömitoitus on olennainen asia.
Omaishoitajien jaksamista pitää tukea, riittävästi palkkioita ja vapaita.
Kotihoidon laatua on parannettava ja tarjontaa lisättävä. Parannuksia tarvitaan kuntoutuksessa, ensihoidossa ja kotisairaala palveluissa.
Tehostetussa palveluasumisessa se pitäisi olla 0,8
Dementiaa sairastaviin on keskityttävä enemmän. Tarvitsemme kansallisen dementiasuunnitelman.
Muistisairaat tarvitsevat suuremmassa määrin kuin toiset suojattua asumista ympäri vuorokauden. On epäinhimillistä pitää yksin kotona. Tarvitsemme kodikkaita, turvallisia ryhmäkoteja!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Tarvitsemme SOTE-uudistuksen joka keskittyy parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluita.
Nykyisiä rakenteita pitää hyödyntää ja kehittää.
Tarvitsemme erilaisia malleja eri puolilla maata.
Sairaanhoitopiirit ovat jo olemassa ja niille voisi antaa isommat hartiat.
Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä pitää syventää.
Hoidon pitää olla laadukasta ja pitäisi panostaa enemmän ennaltaehkäisevään hoitoon.
Työkyvyttömyyttä pitää estää ja parantaa mielenterveyttä.
Suun terveydenhuollon pitäisi olla yhä tärkeämpi osa terveydenhuoltoa.
Pitää panostaa siihen, että SOTE-henkilökunta on tyytyväinen ja hyvinvoiva.
Lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin.
Lääketieteelliseen tutkimukseen on annettava enemmän rahaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maailman lapsiystävällisin maa

Tarvitsemme perhepoliittisen uudistuksen parantaaksemme tasa-arvoa ja kykyä yhdistää perhe ja työelämä-
Oikeus ansiosidonnaiseen vanhempainlisään on laajennettava 18 kuukauteen 6+6+6 mallin mukaisesti.
Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
Asenteita lapsia ja lapsiperheitä kohtaan on parannettava.
Tarvitsemme lisää lapsia hyvinvoinnin takaamiseksi.
Suomesta pitää saada lapsiystävällisempi.
Lapsia koskevassa päätöksenteossa on tehtävä vaikutustenarviota.
Lapsiköyhyyttä on estettävä
Jokaisen lapsen pitäisi tuntea itsensä osalliseksi ja turvalliseksi jokaisena päivänä.
Tavoitteena on turvata lapsuus kaikille lapsille.
Mielekäs ja terveyttä edistäviä vapaa-aika kaikille koululaisille
Koulussa toteutettava toimia, joilla vähennetään aktiivisesti syrjäytymistä ja rikollisuutta.
Oikea hoito oikeaan aikaan mielenterveysongelmiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu