Näytä video
256

Berg Jens

"Kohti uutta ajattelua! Suomi tarvitsee enemmän kansanedustajia jotka osaavat hahmottaa kokonaisuuksia ja näkevät miten yhteiskunnan eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa."

VTM, yrittäjä ja toimittaja. Hufvudstadsbladetin entinen päätoimittaja.

Nimi: Berg Jens
Syntymävuosi: 1970
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: VTM, yrittäjä ja toimittaja
Sähköposti: jens@montem.fi
www: https://www.montem.fi/

Vaaliteemat

Työ ja yrittäjyys

Punainen lanka urallani on ollut kehittää uutta, sekä monimuotoisten kokonaisuuksien kanssa työskenteleminen. Pienessä maassa, kuten Suomessa on tärkeä, että vasen käsi tietää mitä oikea tekee. Tiedämme, että tarvitsemme lisää yrittäjyyttä, työvoimaa ja ulkomaisia investointeja. Samalla luomme byrokratiaviidakon yrittäjille ja viestitämme, että ulkomaalainen työvoima ei ole tervetullut. Tämä ei mene yhteen!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Olen huolissani leikkauksista ja väheksyvästä sävystä jota käytetään kun puhutaan koulutuksesta ja tutkimuksesta. On kyse meidän tulevaisuudesta ja se on kohtalon kysymys Suomelle. Tarvitsemme lisää eikä vähemmän dosentteja. Siksi, meidän on panostettava nuoriin ja osaamiseen kaikilla alueilla löytääksemme kansainvälistä erityisosaamista, keskittyen erityisesti ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kieli

Meidän on tehtävä työtä samanaikaisesti useilla tasoilla ja meidän on oltava parempia analysoimaan ympäristöämme. Ruotsinkieliset alueet ovat hyvin erilaiset ja eri alueilla tepsii eri lääke. Lopuksi meidän on tehtävä vielä määrätietoisemmin töitä vahvemman Pohjolan puolesta, ilman rajaesteitä. Vahva yhteistyö Pohjoismaiden kesken tarkoittaa myös vahvaa kaksikielistä Suomea.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu