Näytä video
115

Bergman-Pykkönen Marina

"Nostan esille sosiaalisen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen.
Rakenna kanssani kestävää parempaa tulevaisuutta."

Olen Marina-Bergman-Pyykkönen, lahtelainen äiti, sosiaalityön tutkija ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Sydäntäni lähellä on ihminen yhteisössään. Haluan työskennellä lähellä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen puolesta sekä uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja riittäväksi hyvään, mielekkääseen elämään. Uskon elinikäiseen oppimiseen ja koulutuksen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Hyvinvoiva yhteiskunta huolehtii myös ympäristöstään ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.
Toimin Folkhälsan i Lahtis -yhdistyksen puheenjohtajana ja järjestämme ruotsinkielistä toimintaa kaikenikäisille.

Nimi: Bergman-Pykkönen Marina
Syntymävuosi: 1965
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri
Kotipaikka: Lahti
Titteli: väitöskirjatutkija, laillistettu sosiaalityöntekijä
Sähköposti: marina.bp.sfp@gmail.com

Vaaliteemat

Sosiaaliturva ja turvallisuus

Sosiaaliturvan, mukaan lukien perhevapaiden, kokonaisuudistuksen lisäksi tulen työskentelemään lähellä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen puolesta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Koulutukseen tulee panostaa: varhaiskasvatuksesta ikäihmisten kursseihin saakka. Koulujen tulee olla terveitä ja opetuksen laadukasta. Oppivelvollisuus tulee pidentää kattamaan maksuton toisen asteen koulutus. Korkeakoulujen perusrahoitus tulee turvata.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vahvat Pohjoismaat

Suomi on historiallisestikin osa Pohjoismaita. Haluan työskennellä vieläkin vahvemman yhteistyön puolesta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu