Näytä video
260

Blomqvist-Valtonen Elin

"Eduskunta tarvitsee ElinVoimaa! Haluan tehdä töitä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta. Maan jossa on maailman paras varhaiskasvatus ja maailman paras koulutus. Minun Suomessa jokaisella on mahdollisuus työhön ja jokaiselle maksetaan samasta työstä sama palkka, oli sitten sukupuoli mikä tahansa. Minun Suomessa yrittäjällä on mahdollisuus yrittää ja palkansaajalla on mahdollisuus tulla toimeen työllä. Haluan palvelut jotka ovat kaikkien saatavilla. On voitava asua niin maaseudulla, saaristossa kun kaupungissakin. "

Olen 31-vuotias työmarkkinapolitiikan asiantuntija ja yhteiskuntavaikuttaja Porvoosta. Syntynyt ja kasvanut maaseudulla, pienessä kylässä nimeltä Hinthaara. Kesät olen viettänyt Porvoon saaristossa, samalla saarella myös yli puolet suvustani asuu ympärivuoden. Nykyään asun Porvoon keskustassa, juuri puolisoni kanssa rakennuttamassani omakotitalossa.

2-vuotiaan Walter pojan äiti. Poikani toimii minun motivaattorina ja innoittajana. Kaikessa päätöksenteossa ja aina kun muodostan omia poliittisia mielipiteitäni lähtökohtana on hän ja hänen ja tulevat sukupolvet. Haluan että hän ja sukupolvet hänen jälkeensä saavat kasvaa yhdenvertaisessa yhteiskunnassa. Haluan että hän ja hänen mahdolliset lapsenlapsensa voivat uida puhtaissa merissä ja saavat kokea lumisia talvia. Haluan että hänen sukupolvella on tarvittavat työkalut ja resurssit jotta he voivat hoitaa vanhentuvia ikäluokkia. Tällä tavalla nykyisillä ja tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus arvokkaaseen vanhentumiseen.

Rakennamme Suomen tulevaisuutta nyt.

Nimi: Blomqvist-Valtonen Elin
Syntymävuosi: 1987
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Työmarkkina-asiantuntija
Sähköposti: elin@elinblomqvist.fi
Puhelinnumero: 0407753040
www: http://www.elinblomqvist.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Koulu ja koulutus

Koulutus luo pohjan turvalliselle ja hyvälle kasvulle

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, turvallisissa ja terveissä tiloissa, riittävän pienissä ryhmissä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. On lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta, riippumatta vanhempien elämäntilanteesta.

Maan koulut on oltava turvalliset ja terveet sekä toimivat. Meidän on panostettava koulutukseen ja koulujen henkilöstöön. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus maailman parhaaseen koulutukseen ja opettajille on taattava riittävät resurssit ja riittävä aika opettaa. Kouluihin on tuotava myös muita aikuisia, tarvitaan lisäkäsiä ja panostuksia mm. koulupsykologeihin ja opinto-ohjaajiin. Toimiva peruskoulu asettaa pohjan tulevalle koulutuspolulle.

Toisen- ja kolmannenasteen koulutukseen on panostettava. Perusrahoitus on palautettava tasolle jolla se oli ennen vuotta 2012. Ammattioppilaitoksille ja lukioille on taattava riittävät resurssit taatakseen laadukkaan opetuksen toteutuminen. Opiskelijalle on annettava tarpeeksi lähiopetusta. Jokaiselle nuorelle on annettava mahdollisuus toisen asteen tutkintoon, tämän takia toisen asteen koulutus on oltava aidosti maksuton.

Korkeakoulujen leikkaukset on lopetettava! Ammattikorkeakoulujen on päästävä käsiksi tutkimukselle suunnattuun rahoitukseen ja meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä duaalimallin rajojen yli. Viimeisen vuosien aikana korkeakoulusektorille on tehty lukuisia uudistuksia, nyt on annettava työrauha! Korkeakoulutuksen on myös jatkossa oltava maksuton ja lukukausimaksujen periminen EU ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta on lopetettava.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Tasa-arvoinen työelämä on kaikkien etu. Päästääksemme siihen on meidän aloitettava tekemällä kunnianhimoinen perhevapaauudistus. Kannustamalla isiä osallistumaan hoivavastuun jakamiseen luomme samalla mahdollisuuden äiteille palata työelämään. Naisten uramahdollisuuksien parantamiseen on tehtävä panostuksia ja tarvitsemme lisää naisia johtotehtäviin.

Suomessa naisten ja miesten palkkaero on keskimäärin noin 600 euroa kuukaudessa. Tätä voidaan kitkeä parhaiten sillä että luomme palkka-avoimuuden kulttuurin yrityksiin. Meidän on kannustettava ihmisiä uskaltamaan puhua palkoistaan. Palkka-avoimuus ja palkkatietämys edistää tasa-arvoa ja lisää työhyvinvointia.

Suomessa pitää aina olla kannustavaa tehdä töitä, tämän takia meidän on uudistettava sosiaaliturvaa niin että työn vastaanottaminen on nykyistä helpompaa.

Työelämä ja työntekemisen muodot muuttuu jatkuvasti ja meidän järjstelmät on muututtava sen mukana. Meidän on luotava järjestelmä joka turvaa ja tukee ihmisiä olemaan samaan aikaan palkansaaja ja yrittäjä. Tarvitsemme yhdistelmävakuutuksen joka takaa sen että ryhtyessäsi yrittäjäksi et jää ilman sosiaaliturvaa mikäli päätätkin samalla olla myös palkansaaja.

Myös yrittäjällä tulee olla aukoton turvaverkko, se on meidän kaikkien etu!

Verotusta on muutettava niin että yrittäjän arvonlisävero realisoituu vasta siinä vaiheessa kun tuote tai palvelu on myyty eteenpäin. Nykyinen järjestelmä vaikeuttaa pienyrittäjän arkea kohtuuttomasti.

Meidän on panostettava työhyvinvointiin jotta pääsemme työllisyystavoitteeseen. Ilman aitoja panostuksia työllisyysasteen nostaminen on tyhjää täynnä eikä meidän ihmiset jaksa jäädä työelämään.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Elävä maaseutu

Maaseudun ehdot ovat eri kuin kaupunkien ja niitä on kehitettävä eri lähtökohdista. Jotta voimme turvata ja rahoittaa palveluverkkoa myös maaseudulla, tarvitaan vahvoja kuntia ja kasvukeskuksia. Hallinnon keskittäminen ei automaattisesti tarkoita sitä että palveluverkkoa pitäisi supistaa. Haluan välttää pitkiä etäisyyksiä kodin ja koulujen ja kodin ja terveydenhuollon välille, ja silloin kun tämä ei ole mahdollista tulee meidän selvittää eri palvelubussien yms vaihtoehtoja.

Jotta voimme ylläpitää elävää maaseutua tulee meidän panostaa infrastruktuuriin myös kaupunkien ulkopuolelle. Uudenmaan tieverkko on huonossa kunnossa ja ensi hallituskaudella tuleekin tehdä panostuksia Uudenmaan kantaväyliin. Meidän on uskallettava investoida ratahankkeisiin eikä rataverkko itään saa jäädä unholaan tai prioriteettien ulkopuolelle!

Väestömäärä maaseudulla on pienempi kuin kaupungissa, minkä takia julkinen liikenne ei aina ole vaihtoehto. Tämän takia meidän pitääkin huolehtia siitä että autokanta muuttuu ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi.

Haluan elävän maaseudun nyt ja tulevaisuudessa! Tarvitsemme elinvoimaa sekä maalla että kaupungilla!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu