Näytä video
181

Brettschneider Gunvor

"Seniorivoima politiikassa - seniorien äänen tulee kuulua yhteiskunnassa. Seniorit tulee nähdä yhteiskunnan rikkautena ja voimavarana, ei rasituksena eikä ongelmana. Hyvinvointiyhteiskunnan tulee ulottua kaikkiin kansalaisiin. "

Olen eläkeläinen, jolla on pitkä kokemus puoluepolitiikasta ja vielä pitempi kokemus yhteiskuntapolitiikasta. Olin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen yli 16 vuotta, kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 12 vuotta ja valtuutettu 4 vuotta. Aloitin ammattiurani sairaanhoitajana. Jatko-opiskelun jälkeen työskentelin Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijänä, Svenska social- och kommunalhögskolanin sosiaalityön lehtorina, sittemmin rehtorina ja Suomen Tukholman-suurlähetystön sosiaaliattaseana.

Palattuani eläkeläisenä kotimaahan kahdeksan vuoden ulkomaan oleskelun jälkeen liityin RKP:hen ja omistauduin politiikalle. Minulle tärkeitä poliittisia teemoja ovat ikäystävällinen yhteiskunta, hyvinvoiva kansa sekä hoito ja hoiva.

Koska olen eläkeläinen ja sosiaalipolitiikan asiantuntija, tunnen omikseni sekä seniorien että sosiaali- ja terveydenhuollon asiat. Olen RKP:n Senioriliiton varapuheenjohtaja ja sen Uudenmaan/Helsingin alueyhdistyksen puheenjohtaja. Toimin myös muissa puolueen luottamustehtävissä.

Vapaaehtoistyö on aina ollut minun sydäntäni lähellä. Toimin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä useassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestössä, kuten Helsingfors Svenska Reumaförening, De Sjukas Väl ja Helsinki Missio.
Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, sosiaalihoitaja ja YTM pääaineenani sosiaalipolitiikka.

Nimi: Brettschneider Gunvor
Syntymävuosi: 1933
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Helsingfors
Titteli: Mag. i samhällslära, rektor emerita
Sähköposti: gunvor.brett@gmail.com

Vaaliteemat

Ikäystävällinen yhteiskunta

Asenteiden tulee muuttua kasvavaa vanhusväestöä kohtaan. Julkisessa keskustelussa kasvava vanhusväestö useimmiten kuvataan rasitukseksi ja ongelmaksi. Moni vanhus kokee, että häntä syyllistetään, koska hän on taloudellinen taakka yhteiskunnalle - eräs vanhus kuvasi tunteensa käyttämällä sanaa "ongelmajäte". Lisääntyvä vanhusväestö on päinvastoin osoitus siitä, että elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa ihmisistä pidetään huolta. Se on rikkaus, josta yhteiskunta voi olla ylpeä!

Vanhetessaan ihminen voi tarvita yhteiskunnan apua yhä enenevässä määrin. Ikäihmisen tarvitsema tuki, huolto ja hoiva ei kuitenkaan saa tarkoittaa heitteillejättöä, josta olemme viime viikkoina lukeneet ja kuulleet. RKP:n Senioriliitto on jo pitkään puhunut vanhusasiamiehen viran perustamisen puolesta. Viime viikkojen paljastukset ovat osoittaneet, että hoitohenkilökunta, omaiset ja asiakkaat eivät saa ääntänsä kuuluviin kertoakseen epäkohdista. Vanhusasiamies olisi oikea taho puuttua epäkohtiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Kaikki eivät voi hyvin yhteiskunnassamme. Moni lapsi ja nuori kärsii ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä. Meidän tulee ehkäistä syrjäytymistä, jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle. Yksinhuoltajien ja vanhusten köyhyys on yhä kasvava ongelma. Yhteiskunnan tukitoimenpiteiden tulisi kuulua kaikille.

Hyvinvointi ei merkitse ainoastaan taloudellista toimentuloa. Yhtä lailla osallisuus, kulttuuri ja mahdollisuus mielekkäisiin harrastuksiin luovat hyvinvointia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Juuri tänään, kun kirjoitan tätä julistustani, hallitus erosi ja sen mukana SOTE joutui jäähylle. Hyvä niin! Tarvitsemme toki uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Olen kuitenkin samaa mieltä niiden puoluetovereideni kanssa, jotka katsovat, että paras tie eteenpäin on asteittainen, hillitty uudistus. Uudistusten on rakennuttava olemassa olevien rakenteiden varaan. Hoidon ja hoivan tulee olla lähellä sinua, ja sinulla tulee olla oikeus osallistua oman hoitosi suunnitteluun.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu