Näytä video
185

Granroth Simon

"Järki. Kestävyys. Inhimillisyys. On aika palauttaa rationaalisuus ja inhimillisyys päätöksentekoon. Meidän on pyrittävä kohti oikeudenmukaista, ekologista ja kestävää yhteiskuntaa, jota johdetaan inhimillisyyden ja järjen kautta."

Poliittisella spektrumilla identifioudun pehmeänä liberaalina. Ilmastokysymys, tieteen ja koulutuksen tärkeys yhteiskunnassa, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Mielestäni yhteiskunnan tärkein tehtävä on minimoida sattuman vaikutus yksilön mahdollisuuksiin elämässä. Taustasta riippumatta on oltava tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja toteuttaa itseään yhteiskunnassa.

Nimi: Granroth Simon
Syntymävuosi: 1990
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Månsas
Titteli: Politices Kandidat (Socialpsykologi och rättsvetenskap). Fysioterapeut.
Sähköposti: granroth.simon@gmail.com
Puhelinnumero: -
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastonmuutos on aikamme suuri haaste. Keskustelussa puhutaan usein siitä, mitä yksilö voi tehdä vetääkseen kortensa kekoon vähentääkseen ekologistajalanjälkeään. Tämä on hyvä, mutta tosiasia on, ettei yksilöiden teot yksinään riitä. Emme voi ulkoistaa tätä vastuuta yksilötasolle - ilmastonmuutos on ratkaistava kansainvälisellä sääntelytasolla. Uskon, että tarvitsemme uuden markkinatalousjärjestelmä mallia 2.0, jossa sosiaalinen ja ekologinen kestävyys asetetaan ennen kaikkea.

Ilmastokeskustelun painopisteen on siirryttävä yksilön vastuusta päättäjien ja teollisuuden vastuuseen. Meidän, demokratian, on pystyttävä sääntelemään yhteiskuntaa ja oikeaan suuntaan – järkevät yritystuet, lujat ympäristönsuojelunormit ja tehokas lainsäädäntö luovat vahvat kannustimet sosiaalisesti, ekologiselle ja taloudellisesti kestävälle yhteiskunnalle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Suomen selkäranka on mahdollisuus kouluttautua. Koulutuksen saatavuus on myös edellytys toimivalle demokratialle ja on tasa-arvoisellen yhteiskunnan mahdollistaja. Koulutusjärjestelmän leikkaukset eivät pitkällä aikavälillä ole säästöja, ja jo nyt leikkaukset näkyvät sekä opiskelijoiden että opettajien hyvinvoinnissa.

Tarvitsemme tietoisen muutoksen koulutuspolitiikassa, jotta voimme taata maailman parhaan koulutusketjun päiväkodista yliopistoon. Yliopistojen strategisen rahoituksen on oltava sellainen, että yliopistojen autonomia, tutkimuksen puolueettomuus taataan ja yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu tieteen ja innovoinnin eduksi.

Opintotukimalli ja tulotrajat on revidoitava, jotta saamme oikeasti joustavan mallin, joka mahdollistaa täyspäiväiset opinnot mutta ei rankaise heitä, jotka työskentelevät opintojen ohella.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Tällä hetkellä meillä on maailman parhaiten toimiva kansanterveysjärjestelmä. Mielestäni on tärkeää, että parannamme nykyistä mallia sen sijaan, että revimme auki tämän toimivan ja vakiintuneen järjestelmän. Meidän ei todellakaan kannata ottaa mallia huonommin toimivista järjestelmistä.

Ehdotetulla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on monia ongelmia, eikä meidän pitäisi kuvitella, että se olisi edullisempi, tehokkaampi tai oikeudenmukaisempi kenellekään osapuolelle - mitkään asiantuntijalausunnot tai tutkimukset eivät tue tätä. Tarvitsemme mallin, jossa panostamme julkisen hoitoketjun toimintakykyyn. Hyvä terveydenhuolto saa maksaa.

Yksityisen sektorin rooli on tällä hetkellä täydentää julkisia palveluja ja hyvä näin. Kansalaisena on voitava luottaa siihen, että julkiset terveyspalvelut ovat maailmanluokkaa, ja tehtävämme on varmistaa, että tämä toteutuu oikeasti.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu