Näytä video
7

Heinonen Barbara

"Minun maailmassani yhdistyvät talous ja hyvät yhteydet puhtaaseen ympäristöön, hyvään koulutukseen ja inhimilliseen hoitoon ja hoivaan."

Olen koulutukseltani juristi ja kauppatieteiden maisteri. Tällä hetkellä toimin Maarianhaminan kaupunginjohtajana. Olen naimisissa, neljän lapsen (27-19v) äiti Paraisilta. Perheeni on kaksikielinen. Urheilu on lähellä sydäntäni, olen Ironwoman!

Olen toiminut mm. hallintovoutina Turussa ja erityisavustajana puolustusministeriössä. Olen myös toiminut Paraisten kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajana sekä luottamustehtävissä Suomen Kuntaliitossa, Varsinais-Suomen liitossa ja monilla muilla merkittävillä paikoilla Varsinais-Suomessa.

Menestyksekäs työ eduskunnassa vaatii tietoa ja ymmärrystä siitä, miten yhteiskunta toimii, miten lainsäädäntöä ja taloutta tulee hoitaa vastuullisesti. Nämä asiat ratkaisevat tulevaisuutemme: inhimillinen hoito ja hoiva, kestävä ympäristö ja hyvä koulutus.

Minusta on sanottu että olen henkilö, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. "Hän tietää mitä tahtoo, mutta hänellä on ennen kaikkea kyky kuunnella ja yhdistää. Eduskuntatyö on kovaa ja vaativaa, tarvitaan osaamista, tahtoa ja energiaa, mutta tarvitaan myös empatiaa ja nöyryyttä."

Nimi: Heinonen Barbara
Syntymävuosi: 1968
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kotipaikka: Parainen
Titteli: Kaupunginjohtaja, Ironman
Sähköposti: barbara.heinonen@gmail.com
Puhelinnumero: +3584575392000
www: https://barbaraheinonen.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Koulu ja koulutus

Suomen koulutustaso on tunnustetusti korkea. Hyvä opettajankoulutus, riittävät resurssit kunnille ja kouluille sekä terveet koulurakennukset on turvattava. Mitä tulee opetussuunnitelmien sisältöön ja opetusmenetelmiin luotan osaaviin opetuksen ammattilaisiin.
Koulujen oman oppimisympäristön rinnalla on huomioitava myös ulkopuolelta vaikuttava valtava tietotulva. Digitaaliset alustat on osattava hyödyntää yhä paremman koulun kehittämiseksi. Uskon, että onnistumme.
Kouluissa on myös yhä lisääntyvässä määrin kyettävä auttamaan niitä oppilaita, jotka tarvitsevat erityistukea. Kysymyksessä on usein sosiaaliset ongelmat ja perheet, joissa ei voida hyvin. Uussuomalaisten lasten kotouttamisen on onnistuttava. Koulun tulee olla turvallinen ja tasa-arvoinen paikka kaikille oppilaille, taustasta huolimatta. Meillä on hyvät koulut ja erinomainen varhaiskasvatus. Näitä haluan olla tukemassa ja kehittämässä. Perhepolitiikan saralla on paljon tekemistä. Kuluneella hallituskaudella asiaa ei juurikaan ole edistetty.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Infrastruktuuri ja toimivat liikenneyhteydet

Suomi on harvaanasuttu maa. Ei ole kestävää kehitystä, että ihmisten on muutettava suuriin kaupunkeihin työn perässä tai että kaikkien yrittäjien on muutettava pääkaupunkiseudulle. Energiatehokas yhteiskuntarakenne ottaa huomioon rakennetun ympäristön, kehityksen, kuljetukset ja huoltojärjestelmät energiankulutuksen vähentämiseksi. Kansanedustajana haluan matkustaa tunnin junalla Helsinkiin. Näin minulla on mahdollisuus asua Varisnais-Suomessa. Tunnin juna on omiaan lisäämään myös työmatkaliikennettä Helsingin ja Turunseudun välillä.
Koska yhä useammat kulkevat pitkiä työmatkoja, on tieverkkoakin parannettava. Esimerkiksi Kemiönsaarella on useita kurjassa kunnossa olevia teitä. Paraistenväylä, parempi ja nopeampi tie mantereelle,on elintärkeä Paraisille, niin yrityksille kuin työvoimalle.
Sähköistäminen on tulevaisuutta kaupunkien joukkoliikenteessä.
Laajakaisteverkkojen rakentaminen on edellytyksenä etätyölle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Me emme ole perineet maata – olemme lainanneet sen lapsiltamme. Meidän tekomme ja tekemämme päätökset vaikuttavat lastemme ja tulevien polvien elämään. Mitä ikinä päätämmekään, on meidän muistettava, että päätösten on oltava kestäviä tulevaisuuden, ympäristön, koulutuksen, hoivan ja hoidon – kaiken kannalta.
Mitä paremmin lapsemme voivat,sitä paremmin voi yhteiskunta!
Olemme riippuvaisia luonnosta. Luontoon perustuu sekä nykyinen että tuleva hyvinvointimme. Jo lyhyetkin hetket luonnossa saavat meidät voimaan paremmin. Vesi on kaiken elämän perusedellytys planeetallamme. Toimin terveen Itämeren puolesta, sen jokaisen lahden ja syvänteen ja pintaveden kuin myös terveiden järvien puolesta. Teen uintiharjoitteluni avovedessä ja kasvojen upottaminen puhtaaseen veteen och elämänlaatua!
Lapsemme vaativat meitä ottamaan vastuun ympäristöstä ja ilmastosta. Omalta osaltani pyrin elämään siten kuin opetan: pyöräilen, kun se on mahdollista, syön ympäristön kannalta järkevästi, vähennän ruokahävikkiä. Säilyttääksemme jonkilaisen taloudellisen vakauden, on meidän lopetettava ruoan heittäminen pois siinä määrin kuin mitä nyt teemme. Kaikesta tuotetusta ruoasta heitetään tänä päivänä kolmasosa pois. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön on oltava itsestään selvää. Käsitteen jäte voimme korvata sanalla resurssi. Yritykset ovat havainneet, että ympäristö kannattaa huomioida, siinä on ympäristökannattavuutta!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu