Näytä video
189

Johansson Birgitta

"Kauneus, hiljaisuus, puhtaus. Sinnikkäästi, asiallisesti, rohkeasti!"

Olen aina halunnut aktiivisesti ''parantaa maailmaa'', ja siksi olen toiminut luottamustehtävissä kouluajoista lähtien.

Puutun epäkohtiin ja paneudun niiden syihin. Olen voimakastahtoinen, mutta ongelmatilanteita käsittelen asiapohjalta, joten kanssani on helppo tulla toimeen. Kilpaurheilijana olen tottunut tekemään paljon töitä päämäärieni eteen, ja sitoutumattomana teen yhteistyötä sujuvasti myös puoluerajojen yli.

Olen asunut sekä suurkaupungissa että pienessä kunnassa, matkustanut 30-40 maassa, ja monipuolisen työtaustani ansiosta osaan katsoa asioita monista eri näkökulmista.

Pyrin oikeudenmukaisuuteen ja käytän maalaisjärkeä. Talouskasvun varjolla ei pidä polkea perusoikeuksia, loukata yleistä oikeustajua tai tuhota ympäristöä ja asuinolosuhteita.

Olen musiikin ammattilainen ja yrittäjä, ja juuri nyt suunnittelen myös omaa ekotaloa. Luonto, meri ja palveluskoiratoiminta ovat minulle tärkeitä.

Pidän kaikesta kauniista, oli kyseessä sitten maisema, rakennus, auto tai vaikka kumisaapas.

Nimi: Johansson Birgitta
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Titteli: MuM, Yrittäjä
Sähköposti: birgitta.johansson@kolumbus.fi
www: http://www.birgittajohansson.fi

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Ympäristöön, luontoon ja sen eläimiin on suhtauduttava arvostaen ja kunnioituksella. Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja sen säilymisestä monimuotoisena ja toimintakykyisenä.

Suomessa on ainutlaatuisen puhdasta, koskematonta, hiljaista luontoa ja upea saaristo. Emme saa lyhytnäköisesti uhrata haavoittuvaa kansallisomaisuuttamme ja sen korvaamattomia maisemia ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuuden ja sen väliaikaisesti tarjoamien työtilaisuuksien takia. Sen sijaan luontoalueiden hyödyntämistä matkailu- ja virkistystarkoituksiin sekä ympäristövastuulliseen yrittämiseen tulee kehittää.

Kaupunkiympäristöt on suunniteltava siten, että kosketuksemme luontoon säilyy. Lapsilla on oltava mahdollisuus päivittäisiin luontoelämyksiin. Ympäristöstä ja luonnosta vieraantumisella on vakavat seuraukset.

Liikenteen osalta ilmasto tarvitsee nopeita ratkaisuja. On tuettava ja nopeutettava niin polttomoottoriautojen muuntamista käymään biokaasulla kuin muiden vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa. Panostaminen pelkästään raideliikenteeseen on riittämätön ja liian hidas ratkaisu, ja saattaa helposti johtaa myös epäterveellisten ja epäviihtyisien asuinalueiden syntymiseen. Toimivan, nopean ja joustavan joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää.

Kestävää puurakentamista tulee tukea kaikin tavoin. Puu toimii koko rakennuksen elinkaaren ajan hiilinieluna, ja samalla vältetään betonituotannon ja -rakentamisen massiiviset ympäristöhaitat.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Asumisterveydestä on pidettävä huolta. Koteja, kouluja ja päiväkoteja ei pitäisi joutua rakentamaan liian nopeasti ja liian halvalla. Näin tapahtuu kuitenkin helposti, jos kaupungit kasvavat liian nopeasti. Etenkin nyt, kun meillä on paljon vanhoja sisäilmaongelmaisia rakennuksia, tulisi järjestää aikaa korjata niitä lisääntyvään tarpeeseen nähden riittävästi ja laadukkaasti.

Rakentamismääräyksissä on myös helpotettava vanhojen, hyviksi havaittujen rakennustapojen kuten massiivipuun käytön ja painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttamista. Ihmiset voivat kodeissaan paremmin, kun määräykset mahdollistavat rakentamisen ilman myrkkyjä ja kemikaaleja.

Toimittuani pitkään ympäristön ja asukkaiden oikeuksien puolesta paikalliseen kivilouhimoon liittyvien ongelmien korjaamiseksi olen havainnut huolestuttavia ilmiöitä viranomaisten, virkamiesten ja oikeuslaitoksen toimintatavoissa. Nykyiset käytännöt eivät suojaa asukkaita melun ja pölyn aiheuttamilta terveyshaitoilta eivätkä kiinteistöjä tärinävahingoilta. Kaivos- ja louhostoiminnan uhatessa juuri nyt laajasti koko Suomea tulee lainsäädäntö ja valvontakäytännöt nopeasti saada sellaisiksi, että asukkaiden oikeudet terveelliseen asuinympäristöön turvataan.

Musiikki- ja kulttuurielämän alasajo ei saa jatkua, vaan kulttuuri eri muodoissaan ja alan koulutusmahdollisuudet on pidettävä elinvoimaisina. Ihminen on aina tarvinnut tapoja ilmaista itseään taiteiden avulla, erityisesti vaikeina aikoina. Taiteen eri aloilla on myös suuri yritystoiminnan potentiaali, kunhan pienyrittämisen mahdollisuuksia Suomessa kehitetään riittävästi.

Suomalaisten jatkuvasti huononeva fyysinen kunto on huolestuttava ilmiö. Liikunnasta olisi hyvä tulla elämäntapa jo lapsena. Vanhat tutut jännittävät ja liikunnalliset pihaleikit on otettava kotien, päiväkotien ja koulujen ohjelmaan, jotta liikunnasta muodostuu leikin kautta mahdollisimman monelle hauska tapa viettää aikaa yhdessä. Tämä edellyttää, että käytettävissä on viihtyisiä ja luonnonläheisiä piha-alueita.

Suomessa on reilusti yli puoli miljoonaa koiraa. Koira on tärkeä kumppani ja tuo iloa elämään aivan erityisesti monelle lapselle, nuorelle ja yksin asuvalle. Koira myös vie ihmisen lenkeille ja metsään pitäen hänet näin hyvässä kunnossa. On tarpeen etsiä keinoja, joilla koiranomistajien ja muun yhteiskunnan intressit voidaan sovittaa yhteen ilman että kumpikaan omalla toiminnallaan hankaloittaa toisen elämää.

On tutkittu luonnossa liikkumisen ja esteettisten kaupunkiympäristöjen vaikuttavan hyvinvointiimme terveyttä edistäen. Tarvitsemme siis ympärillemme luontoa, kauniita maisemia ja kauniita rakennuksia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kaupungistuminen ja kaupunkipolitiikka

Aluepolitiikan keinoin tulisi pitää Suomi ja kaikki sen kaupungit lähialueineen elinvoimaisina. Kaupunkien vetovoimatekijöitä ovat työllisyys, palvelut ja hyvät liikenneyhteydet. On täysin mahdollista järjestää nämä muuallekin kuin suurimpiin kaupunkeihin ilman että sillä on ilmastovaikutuksia.

Tällä hetkellä kuitenkin halutaan jo ennestään väenpaljoudesta pullisteleviin, ruuhkaisiin ja ahtaisiin suurimpiin kaupunkeihin lisää asukkaita, ja tiivistetään rakentamista entisestään.

Muuta Suomea ei pitäisi jättää tällä tavoin kaivosyhtiöiden ja muun ympäristöä tuhoavan teollisuuden armoille. Näin kuitenkin tulee käymään, jos ei ole enää asukkaita puolustamassa kotiseutujaan.

Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisellä MAL-sopimuksella (MAL = maankäyttö, asuminen, liikenne) tuetaan tätä kehitystä: Valtio kannustaa kasvattamaan pääkaupunkiseudun kaupunkien asukasmäärää hurjalla vuosivauhdilla lupaamalla osallistua joukkoliikennehankkeiden kustannuksiin, jos kaupungit kaavoittavat ja rakentavat vuosittain tietyn määrän uusia asuntoja.

Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana pitäisi kuitenkin aina olla ihmisten terveys ja hyvinvointi. Tällä hetkellä näin ei ole, ja myös MAL-sopimuksessa asumisterveys sivuutetaan jälleen hyvin lyhyesti. Koska sopimuksessa asetetaan ensisijaisesti määrällisiä tavoitteita, se pakottaa rakentamaan asumista liian tiheästi. Asumisterveys ja viihtyvyys kärsivät. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille tärkeät lähimetsät kaadetaan, ja vettä suodattava ja ilman kosteustasapainoa säätelevä metsänpohja poistetaan rakentamisen tieltä.

Melun vakavista terveysvaikutuksista huolimatta asutusta sijoitetaan myös jatkuvasti tie- ja raideliikenteen melualueille. Tällöin rakennusten meluneristyskykyä ehdotetaan usein ratkaisuksi meluongelmaan. Uudisrakentamisen pitäisi kuitenkin sijoittua paikkoihin, joissa lapset voivat leikkiä pihalla, ja helteisellä säällä ikkunoita ja parvekkeen ovea voi pitää auki.

Ei riitä, että on mahdollista elää ilman melun terveysvaikutuksia vain eristämällä itsensä loppuelämäkseen ulkoilmasta.

Ihmiset tulevat jatkuvasti tietoisemmiksi terveyteensä vaikuttavista asioista ja haluavat pitää itsestään entistä parempaa huolta. Myös asuinpaikka valitaan enenevässä määrin tällä perusteella, eikä terveellisen asumisen pitäisi olla hyvätuloisten yksinoikeus.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu