Näytä video
191

Keskinen Lotta

"Jotta kaikki olisivat onnellisia!

Tasa-arvoisen talouden edistäminen.

Työllisyysasteen nostaminen tehostamalla työmarkkinoita.

Tasa-arvoisen hoivan edistäminen."

Hei, olen Lotta Keskinen!

Olen 34-vuotias ja tulen kaksikielisestä perheestä. Lapsuuteni vietin Espoossa ja sukuni juuret ovat Pohjanmaalla. Pianoa olen soittanut lapsuudesta lähtien ja valmistuin Tölö gymnasium’in musiikkilinjalta vuonna 2003. Kauppatieteiden maisteriksi ja valtiotieteiden kandidaatiksi olen opiskellut Åbo Akademissa.

Työskentelen sijoituspäällikkönä ulkomaisten kiinteistösijoitusten parissa. Työn ohessa toimin myös RKP:n naisjärjestön varapuheenjohtajana ja olen aktiivinen vaikuttaja Helsingin seurakuntayhtymässä. Olen helsinkiläinen ja lauttasaarelainen vuodesta 2009.

Nimi: Keskinen Lotta
Syntymävuosi: 1984
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Lauttasaari, Helsinki
Titteli: Sijoituspäällikkö
Sähköposti: lotta@lottakeskinen.fi
Puhelinnumero: 041 505 5755
www: https://lottakeskinen.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Tasa-arvoinen Suomi

Naisten osallistuminen työelämään on ollut keskeinen tekijä pohjoismaiden talouskasvussa. Tasa-arvo ei kuitenkaan näy palkkakuitissa. Suuret palkkaerot Suomessa ovat vakava tasa-arvo-ongelma. Palkkaerojen myötä nainen saa vähemmän rahaa tänään, mutta myös eläkkeen määrä on pienempi. Nainen joutuu kärsimään asiasta loppuelämän. Köyhä eläkeläinen on seitsemässä tapauksessa kymmenestä nainen - on aika puuttua tähän ongelmaan!

Erityisesti näillä kolmella toimenpiteellä voidaan edistää taloudellista tasa-arvoa:
- Uudella lainsäädännöllä samasta palkasta naisille ja miehille Islannin mallin mukaisesti
- Kokonaisvaltaisella perhevapaauudistuksella 6+6+6 -mallin mukaisesti
- Sukupuolenormien rikkominen varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusvaiheissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Meidän on kehitettävä työmarkkinoita, jotta voimme kasvattaa verotulojen määrää. Työpaikkoja on, mutta niitä voisi helposti olla vielä enemmän, sillä nykyiset työmarkkinat toimivat liian hitaasti.

Kaikki tutkimukset osoittavat, että merkittävin potentiaali työpaikkojen määrän kasvattamiselle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi on tärkeää, että helpotamme yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa. Samoin on tärkeää, että poistamme ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa. Jos olemme antaneet ulkomaalaiselle opiskelijalle oleskeluluvan omalla kustannuksellaan tutkinnon suorittamiseksi Suomessa, on meidän etumme tarjota pysyvää oleskelulupaa ja auttaa henkilöä löytämään työpaikka Suomesta.

Opiskelijoiden opintotuen tulorajaa olisi myös nostettava, jotta opiskelijat voivat aloittaa työuransa rakentamisen jo aikaisemmassa vaiheessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden kokeminen ovat perustarpeita, jotka voivat tuntua hyvin raskailta etenkin kun sairastuu. On korkea aika, että sijoitamme kunnolla hyvään hoivaan, joka on kaikille helposti saatavilla niin maantieteellisesti kuin taloudellisesti.

Erityisesti kahta hoivan osa-aluetta haluan edistää: ikäihmisten hoivapalveluita sekä mielenterveyspalveluita.

Ikäihmisten hoivapalveluissa on tärkeää, että kaikki kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaikilla ei ole tänä päivänä läheisiä jotka pystyvät auttamaan tai perhe saattaa asua kaukana. Näitä ikäihmisiä meidän tulee tukea erityisesti ja varmistaa, että kaikki saavat sellaista hoivaa johon on tarve ja johon on oikeus. Ikäihmisten asioiden valvomista varten tarvitsemme kansallisen vanhusasiainvaltuutetun.

Mielenterveysongelmien hoidon resurssointia kaikilla tasoilla on vahvistettava. Pitkällä aikavälillä tämä maksaa itsensä takaisin vähempinä sairauspäiviä, vähempinä sairauseläkkeinä, motivoituneina koululaisina ​​ja opiskelijoina, työtyytyväisyytenä sekä motivoituneina työntekijöinä. Laadukas mielenterveys kaikille on keskeinen tekijä työllisyyden parantamisessa hyvinvoivassa Suomessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu