Näytä video
271

Kliucharev-Foy Alexandr

"Taloudellisuudesta inhimillisyyteen!"

Hei! Nimeni on Alexandr Kliucharev-Foy. Olen 30-vuotias espoolainen ja 7-vuotiaan pojan isä. Olen ammattilainen tapahtumajärjestäjä, sosionomi-opiskelija ja vaikuttaja. Alunperin olen Azerbaidzanista, mutta löytyy myös juuria sekä Itä- että Länsi-Euroopasta. Harrastuksiini kuuluu vapaaehtoistyö, tietokirjallisuus, perhe-elämä, jalkapallo ja judo.

Kotoutumispolitiikka, sosiaalityö ja johto muodostavat minun osaamisen ytimen. Minun vahvuudet ovat määrätietoisuus ja asiallisuus. Toimin puheenjohtajana kahdessa yhteiskunnallisissa järjestöissä ja muutenkin olen aktiivisesti mukana kysymyksissä, jotka käsittelevät yhteiskunnan kehitystä. Uskallan ajatella laajasti ja luovasti, mutta samalla tieteellisesti. Teen ainoastaan sitä millä olen hyvä ja mihin uskon. Pystyäksemme kehittää uusia, inhimillisiä ja toimivia linjauksia Suomen kotoutumis- ja hyvinvointipolitiikassa tarvitaan juuri tällaista osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Nimi: Kliucharev-Foy Alexandr
Syntymävuosi: 1989
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Esbo
Titteli: Förbundsordförande, sosionomiopiskelija
Sähköposti: alexandrfoy@gmail.com
Puhelinnumero: +358469542211
www: https://www.alexandrfoy.fi

Vaaliteemat

Maahanmuutto ja kehitysapu

Viimeisimmät pakolaisaallot toivat mukanaan uusia haasteita Suomelle hyvinvointi- ja oikeusvaltiona. Lähtenyt hallitus ei kuitenkaan näyttänyt minkälaista kiinnostusta tilanteen hallintaa kohti.Lainsäädännön nykyisen muoto johtaa turvapaikanhakijoiden syrjintään työmarkkinoista. Heidän haku ammattikoulutukseen päättyy hylkäämisiin, jotka motivoidaan mahdollisilla kieltävillä turvapaikan päätöksillä. Liian pitkät käsittelyajat Migrissä luovat pelottavaa määräämätömyyttä joka helposti johtaa ihmisiä masennuksiin. Heidän tilanteessa voi tämä aiheuttaa syrjäytymisen eskaloitumista ja, seurauksena, myös radikalisaatiota. Sitä paitsi vaikuttaa tämä negatiivisesti heidän ehtoihin ja mahdollisuuksiin kotoutua myöhemmissä vaiheissa. Yllämainitut aspektit luovat riskejä Suomen väestön turvallisuudelle.Nykyinen kotouttamiskoulutus on vierasta kieltä opettava tunteeton kone. Yksilön tulee voida alusta lähtien myönteisellä ja tehokkaalla tavalla rakentaa uutta identiteettiänsä tulevana suomalaisena. Juuri verkosto, sekä monipuolinen tuntemus yhteiskunnasta ja kulttuurista on avain onnistuneen kotouttamiseen. Tarvitaan sekä teoreettista, että käytännöllistä osaamista, jossa maan historia, kulttuuri ja yhteiskunta muodostavat ei ainoastaan täydennysosan. Niiden on tuleva täydelliseksi ja keskeiseksi osaksi koulutusta jonka ympäri kielitaidot kehittyvät. Sitä paitsi molempien kotimaisten kielten alkeet tulee kuulua kotouttamiskoulutukseen kaikissa kaksikielisissä kunnissa.Siksi olen sitä mieltä, että seuraavat toimenpiteet ovat tarpeellisia:

• Ulkomaalaisten korkeakoulututkintojen helpompi validointi
• Kansalaisuustesti joka käsittelee m.m. Suomen kulttuuria, historia ja oikeudellisia periaatteita
• Turvapaikanhakijoilla tulee olla kyvyn ja tahdon mukaan pääsy työmarkkinnaan ja TE-palveluihin niissä aloissa, joissa on työvoimapulaa

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ikäystävällinen yhteiskunta

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan joka neljäs suomalainen on 65+ seuraavan vuosikymmeneen lopussa. Yhteiskunnan ja kaikkien sen instituutioiden tulee olla sopeutuneita tämän laajan ryhmän tarpeisiin. Siksi on erityisen tärkeää, että jokaisen päätöksen jota tehdään niin kansallisella, kuin kunnallisella tasolla, sekä kaikkien innovaatioiden joita suunitellaan tulee toimia kaikkia meidän erilaisia tarpeita ja ehtoja huolimatta. Rahat voivat vakuuttaa ainoastaan mekaanista työtä joka kuuluu hoitoon. Tärkeintä on kuitenkin on turvallisuuden ja mielekkyyden tunne. Ja se on ihmiset jotka tuovat sitä. Näen ongelmaa tämänhetkisessä yhteiskunnan ilmapiirissä, sillä vanhuus on aihe jota syrjitään julkisesta keskustelusta ja otetaan ainoastaan silloin, kun jotain sattuu.Siksi olen sitä mieltä, että seuraavat toimenpiteet ovat tarpeellisia:

• Vanhusten oikeusasiamiehen viran perustaminen valtakunnallisella tasolla
• Senioirien eristäminen on lopettava. Meidän on rakentava sukupolvien välisiä siltoja päiväkodin, esikoulun ja vanhuskodin yhteistyön avulla niin kuin muissa maissa

• Panostukset perheenjäsenten lisääntyvään osallistumiseen senioriensa elämään, sekä hoitopalkion siirto Kelalle

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Hoidossa ei taloudellisuus missään tapauksessa saa mennä ennen laatua ja saatavuutta. Voittoa tavoittelevat toiminnat eivät saa vaarantaa ihmiselämää. Hoidon tulee olla saatavilla helposti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Haluan työskennellä puolesta hoitojärjestelmän joka pystyy ehkäisemään ongelmia tarjoamalla kaikille apua tarvitseville apua hyvissä ajoin.

Siksi olen sitä mieltä, että seuraavat toimenpiteet ovat tarpeellisia:
• Hoitotakuu on parantava, että ihmiset saavat hoitoa nopeimmin ja eivät tarvitse jonotella
• Toimivan hoidon saatavuus omalla äidinkielellä on varmistettava

• Kaikille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona on löydettävä uusi kodinomainen asumisvaihtoehto. Siksi tukiasuntopaikkojen määrä on oltava riittävä

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu