Näytä video
9

Korkman Anna

"On aika asettaa planeettamme ja ihmisten hyvinvointi etusijalle."

Olen neljännen vuoden kansainvälisen oikeuden opiskelija yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Åbo Akademissa. Olen erityisesti kiinnostunut ihmisoikeuksista ja olen aktiivinen Turun Punaisessa Ristissä. Haluan tehdä töitä Suomen puolesta, jossa kaikki poliittiset päätökset tehdään aidosti ympäristöä, ihmisoikeuksia ja tulevia sukupolvia kunnioittaen.

Nimi: Korkman Anna
Syntymävuosi: 1995
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kotipaikka: Turku
Titteli: Opiskelija
Sähköposti: anna.korkman@gmail.com
Jäsenenä:
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Tarvitsemme pikaisesti tehokkaita ja rohkeita poliittisia toimenpiteitä ehkäistäksemme ilmastonmuutosta ja nopeasti heikkenevää luonnon moninaisuutta. Nuorena kansainvälisen oikeuden opiskelijana pidän tärkeänä, että seuraavan eduskuntakauden päätökset ovat tarpeeksi kunnianhimoisia saavuttaaksemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ihmisoikeudet ja HBTQI+

Suomen tulee olla maa joka noudattaa allekirjoittamia sopimuksiaan. Kunnioittaakseen ihmisoikeuksia, Suomen on ennaltaehkäistävä ja puututtava naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, toteutettava inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa sekä uudistettava translaki. Suomen on myös ratifioitava ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Emme voi hyväksyä sitä, että suuri osa nuorista voi henkisesti huonosti ja että opintopsykologit ovat ylikuormitettuja. Tarvitsemme enemmän resursseja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä tukimekanismeihin nuorten hyvinvointia varten.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu