Näytä video
101

Lukkari Sammol Antti

"Sámi jietna - Pohjoinen ääni"

Vaaliteemojani ovat:

Luontoarvojen puolestapuhuja.

Koulutus vastaamaan työelämän tarpeita.

Vanhusten palveluasuminen kuntoon.

Pienyrittäjyys kunniaan.

Matkailua kehitettävä ympäristö huomioiden

Nimi: Lukkari Sammol Antti
Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri
Kotipaikka: Utsjoki

Vaaliteemat

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu