Näytä video
49

Nikkari-Östman Leena

"Yhteisvoimin ja rinnakkain paremmin!"

Olen 43-vuotias ja asun Maksamaalla. Olen syntynyt Vaasassa, kasvanut Mustasaaressa ja asunut Särkimossa, Maksamaan saaristossa, suurimman osan elämääni.

Olen naimisissa Tonnyn kanssa ja äiti kuudelle lapselle: Julia (24 v), Nathalie (22), Alex (15), Miranda (13), Rasmus (12) ja Iiris (7). Suuri perheeni pitää minut kiireisenä ja on syy siihen että jaksan ja haluan panostaa politiikkaan.

Olen töissä Östmans Snickerissä, joka on perheyritys.

Olen Vöyrin kunnanvaltuutettu ja ollut aktiivinen politiikassa 14 vuotta. Tällä hetkellä toimin mm. kunnanhallituksen toisena varapuheenjohtajana, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana sekä Söfukin hallituksessa.

Sivistystoimi ja tasa-arvoisuus ovat sydäntäni lähellä olevia asioita.

Nimi: Nikkari-Östman Leena
Syntymävuosi: 1975
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri
Kotipaikka: Vöyri
Titteli: Merkonomi
Sähköposti: leena.ostman@netikka.fi
Puhelinnumero: 0503511554
www: https://leenanikkariostman.fi/
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Maailman lapsiystävällisin maa

Perhevapaiden tasa-arvoistamiseen tarvitaan suuri muutos! Olen valinnanvapauden kannalla mutta jossain vaiheessa meidän on ryhdyttävä toimeen saadaksemme aikaiseksi muutos. 6+6+6 -malli voi olla se, joka uudistaa perhepolitiikan.

Tasa-arvoinen perhepolitiikka vahvistaa naisen asemaa työelämässä, isän asemaa kodissa ja luo mahdollisuuksia kaikille. Kuuden kuukauden isyysloma on myös lapsen edun mukaista.

Uskon, että perhevapaauudistus on se uudistus, joka tulee vaikuttamaan eniten kaikkeen tasa-arvoisuuteen pitkällä tähtäimellä.

Tuen myös subjektiivista päivähoitoa jossa 3–5-vuotiaat olisivat oikeutettuja neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta. Meidän tulisi nähdä varhaiskasvatus lasten oikeutena, ei hoitopaikkana.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Julkinen peruskoulu missä kaikki lapset ovat samanarvoisia on tärkein asia mitä Suomessa on saavutettu.

Olen vanhemman ja omaisen roolissa, ystävänä ja valtuutettuna nähnyt läheltä miten erilaiset lähtökohdat meidän lapsillamme ovat. Siksi yhteiskunnan tehtävä on priorisoida tasa-arvoa. Ei ole väliä oletko varakkaasta vai pienituloisesta perheestä, onko sinulla diabetes vai ei, oletko syntynyt Suomessa vai Irakissa.

Yhteiskunnan ja koulun on annettava samat lähtökohdat kaikille. Jokaisella lapsella on oltava samat mahdollisuudet kehittää potentiaaliaan.

Sivistys on aina ollut sydäntäni lähellä ja on asia johon olen vahvasti sitoutunut toimiessani politiikassa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Elävä maaseutu

Saaristossa on mielestäni paras paikka asua! Saaristo ja maaseutu ovat enemmän kuin kauniita kuvia, ne ovat koti ja työpaikka.

Elävä maaseutu edellyttää työpaikkoja. Jos on työpaikkoja, on mahdollisuuksia asua, elää ja ylläpitää paikallista yhteisöllisyyttä. Pienyritykset luovat paikallisille palveluita ja työpaikkoja. Pienyritysten toimintamahdollisuudet on otettava huomioon aiempaa paremmin.

Erityisen tärkeää on kannustaa naisyrittäjiä yritystoimintaan. Jokainen askel, joka parantaa pienyritysten mahdollisuuksia merkitsee samalla lisääntyviä mahdollisuuksia kohti pysyvää elävää maaseutua. Määrätietoinen panostus kouluihin, yrittäjyyteen ja monipuolisiin vapaa-ajanharrastuksiin ovat perusta paremmalle elämälle maaseudulla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu