Näytä video
50

Norrback Anders

"Koko Pohjanmaan puolesta. Haluni politiikkaan osallistumisesta perustuu vahvaan käsitykseen siitä, että demokratia, sosiaaliliberalismi, humanismi ja markkinatalous ovat peruspilareita sellaisessa yhteiskunnassa missä huolehditaan kansalaisista ja annetaan kaikille mahdollisuus toteuttaa unelmansa. Kaikkien ihmisten tasa-arvo on loukkaamaton. "

Aviomies, viiden lapsen isä, yrittäjä, ruoantuottaja

Asuu Ylimarkussa, Närpiössä

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, opettajan pätevyys

Työkokemus:

Yksikkövastaava, agrologikoulutus, Naturbruksintitutet (Turku),

Toiminnanjohtaja, maatalousneuvonta (Ahvenanmaa),

Hankinta- ja alkutuotantopäällikkö, Pohjanmaan Liha (Vaasa),

Projektipäällikkö, A-tuottajat (Seinäjoki),

Osastopäällikkö, Korsnäs Kurscenter (Korsnäs),

Kehityspäällikkö, Yrkesakademin (Vasa),

Toiminnanjohtaja, Martens Trädgårdsstiftelse (Ylimarkku),

Nykyiset luottamustehtävät:

Kaupunginvaltuuston jäsen, Närpiön kaupunki

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Närpiön Kaupunki

Hallituksen puheenjohtaja, SÖFUK

Hallituksen jäsen, Oy TAJMA Ab,

Lammastoimikunnan puheenjohtaja, ÖSP

Nimi: Norrback Anders
Syntymävuosi: 1963
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri
Kotipaikka: Ylimarkku
Titteli: Yrittäjä, ruoantuottaja
Sähköposti: anders.norrback@norrbro.fi
Puhelinnumero: 0503749955
www: http://andersnorrback.fi

Vaaliteemat

Koulu ja koulutus

Suomen tulevaisuus ja kilpailukyky vaatii korkean yleissivistyksen mutta myös huippuosaamista. Kaikki koulutustasot saavat tällä hetkellä liian vähän rahoitusta, tämä on pakko korjata.

Uudistustahtia on hiljennettävä, koulutukseen tarvitaan työrauhaa. Jos nämä kaksi asiaa eivät toteudu, Suomen koulutuksen laatu kärsii. Me suomenruotsalaiset tarvitsemme omia koulutuksen tarjoajia sekä koulutuksia kaikilla asteilla omalla äidinkielellämme. Tämä on alusta mistä kielemme ja kulttuurimme voi kehittyä. ”Kaksikielisyyteen tarvitaan kaksi kieltä”.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Tarvitsemme ilmastopolitiikkaa, joka perustuu puolueettomiin tieteellisiin faktoihin ja terveeseen maalaisjärkeen. Kaikki ilmestyvä ilmastoekstremismi pitää torjua. Esimerkkejä aiheista missä ekstremismi on ollut hallitseva ovat m.m. susi- merimetso- ja hyljekeskustelut.

Ilmastonmuutos on iso uhka ja se on otettava vakavasti. On erittäin tärkeää, että lähdetään liikkeelle faktoista ja perustekijöistä, kun etsimme ratkaisuja. Perusongelmana ilmastonmuutoksessa on fossiilisien energialähteiden käyttö ja niiden aiheuttamat päästöt. Ensimmäiset ja suurimmat toimenpiteet pitää kohdistaa fossiilisien energialähteiden käytön lopettamiseen. Meidän on otettava maaseutu avuksi sillä tavalla, että käytetään hyväksi kaikki tavat millä voi sitoa enemmän hiiltä. Hiiltä sitovia viljelymenetelmiä on edistettävä ja meidän on myös huolehdittava siitä, että metsissämme on maksimaalinen kasvu niin että se sitoisi mahdollisimman paljon hiiltä. Toimenpiteet, joilla kotimaisten maito- ja lihatuotteiden kulutusta vähennetään, ovat tehottomia tai jopa haitallisia. Näitä toimenpiteitä tulee välttää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maa- ja metsätalous

Mielestäni parempi sana tälle teemalle on elintarvikehuolto. Jos kehitys elintarviketuotannossa jatkuu tällä tavalla voi asiasta syntyä luokkakysymys, mikä käytännössä tarkoittaa, että vain osan suomalaisista voi syödä kotimaista puhdasta ruokaa. Yhteiskunnasta voi tulla epätasa-arvoisempi ja seuraus voi olla sosiaalinen levottomuus. Tämän vuoksi tarvitaan laaja elintarvikepoliittinen keskustelu tulevaisuuden elintarvikehuollon järjestämisestä. Itse kannatan vahvaa kotimaista elintarviketuotantoa ja tämä vaatii elinvoimaisen maatalouden. Tämä edellyttää että taloudelliset puitteet antavat mahdollisuuden kehittää maataloutta. Maataloustuet pitää kehittää sellaisiksi, että ne antavat mahdollisuuden tuottaa elintarvikkeita. Ilmastopoliittiset toimenpiteet ja sopimukset eivät saa kuormittaa elintarviketuotantoa, niitä pitää rahoittaa ilmastopoliittisin keinoin. Elintarvikeketjun rakenne pitää muuttaa sellaiseksi että todellinen kilpailu muodostuu ja oikeudenmukaisempi jako ketjun tuloista saadaan aikaiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu