Näytä video
275

Nylander Mikaela

"Tulen tekemään kaikkeni jotta tulevaisuudessa laadukas koulutus kaikilla asteilla olisi yhteiskuntamme keskiössä. On tärkeätä, että rakennamme yhteiskuntaa joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmasta kestävä. Täytyy pitää kirkkaasti mielessä, että hyvinvointia tulee luoda ennen kuin sitä voidaan jakaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikissa tilanteissa tulee olla kannattavaa ja mahdollista opiskella ja vastaanottaa myös lyhyempiä työjaksoja. Mielenterveysongelmat muodostavat ison haasteen tämän päivän yhteiskunnassa. Siksi olen sitä mieltä, että mediän tulee luoda terapiatakuu perusterveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa, että tietyssä ajassa saisimme erilaista terapiaa joustavasti ja räätälöydysti. "

Olen neljännen kauden kansanedustaja ja elään kaksikielsessä perheessä. Perheeseen kuuluvat yrittäjämies ja kolme käsipalloa pelaavaa poikaa. Olen myös Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Minulle perheeni, suku ja ystävät ovat tärkeitä koska saan paljon energiaa ja voimaa heiltä. Pidän salmiakista ja ABBAsta todella paljon. Mottoni elämässä on Elä ja antaa elää.

Nimi: Nylander Mikaela
Syntymävuosi: 1970
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Kansanedustaja
Sähköposti: mikaela.nylander@eduskunta.fi
Puhelinnumero: 050-5113029
www: https://Www.nylandermikaela.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Koulu ja koulutus

Tarvitsemme pitkäjänteisyyttä koulutuspolitiikassa ja panostuksia perusrahoutkseen.
Koulun tulee luoda tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille ja nuorille. Tämä on kohtalon kysymys koko yhteiskunnallemme - jos emme pysty luomaan tasavertaiset edellytykset luokkaerot kasvavat. Räätälöydyn tuen kautta jokainen pystyy saamaan päättötodistuksen peruskoulusta.
Varhaiskasvatusta tulee kehittää ja jokaiselle 3 vuotta täyttäneille tulee tarjota 4 h maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Tehdään esikoulusta kaskivuotinen ja tuetaan vanhempia ja henkilöstöä varhaislasvatuksessa tarjoamalla kuraattori- ja psykologipalveluita.
Oppilaanohjaus ja oppilas- ja opiskelijahuolto tuee resursoida paremmin kaikilla asteilla. Kolmiportianen tuki tulee toimia myös käytännössä. Toisella asteella kaikille on taattava riittävä määrä lähiopetusta, ohjausta ja tukea. Tutkimus- ja kehitysmäärärahan taso tulee nostaa 4 % BKTsta. Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä rooli.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Panostukset ennalta ehkäisevään toimintaan kannattavat aina! Meidän tulee luoda edellytykset kaiken ikäisille voida hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti yhdistysten ja liikunnan avulla. Myös tarjoamalla palveluita oikea-aikaisesti ja matalan kynnyksen mallilla tuemme hyvinvointia.


Monesti tarvitaan moniammatillista osaamista jotta voidaan tukea hyvinvointia oikealla tavalla. Hyvinvoiva kansa tuntee turvallisuutta arjessa elämäntilanteesta riippumatta ja kokee, että voidaan vaikuttaa ja, että saadaan palvleuita silloin kuin niitä tarvitsee.


Mielenterveysongelmat ovat tämän päivän suuri haaste. Tarvitsemme terapiatakuun joka takaa erilaisia terapiamuootja joustavavsti perusterveydenhuollossa tietyn ajan sisällä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Työmarkkinat ja osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Tästä syystä meidän tulee pystyä tarjoamaan työssäkäyville sekä lyhyitä että pidempiä koulutusjaksoja joustavasti ja yksilön tarpeita huomioiden.

Sosiaaliturvan tulee huomioida että yhä useammalla on ei-tyypillisiä työsuhteita. On tärkeätä, että kaikissa tilanteissa on mahdollista ja kannattavaa opiskella ja vastaanotta myös lyhyitä työtilaisuuksia. Työssä jaksamista ja työhyvinvointia tulee tukea monipuolisesti.

Yrittäjyydestä on tehtävä mahdollisimman houkuttelevaa. Lainsäädännön ja erilaisten sääntöjen, verotuksen ja sosiaaliturvan tulee kannustaa yrittäjyyteen. Koulutuksessa kaikilla tasoilla voimme vaikuttaa, että asenteet ovat myönteisiä yrittäjyyttä kohtaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu