Näytä video
192

Palmén Karin

"Rohkeutta ja toivoa! Pelastetaan planeetta."

Minä olen Karin Palmén, yhteiskuntatieteilijä ja pienten lasten äiti. Minussa yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen koulutus, kiinnostus yhteiskunnan kehittämiseen ja kokemus kehittämistyöstä.

Kaikki tarvitsevat nyt rohkeutta ja toivoa siihen, että voimme pelastaa maailman ja kehittää yhteiskuntaa, arkea ja hyvinvointia. Tulevaisuudenuskoa ja luottamusta luodaan ilmastoteoilla, koulutuksella, tasa-arvolla ja päätöksillä, jotka perustuvat tietoon, avoimuuteen ja inhimillisyyteen.

Minä haluan, että poliitikot ovat rohkeita, osaavat hahmottaa kokonaisuuksia, haluavat kuunnella asiantuntijoita ja uskaltavat ajatella kauaskatseisesti unohtamatta sitä, että päätökset koskevat aina ihmisiä. Ihminen on kaiken päätöksenteon keskiössä. Minulle on erityisen tärkeää, että me päätöksentekijöinä otamme huomioon lasten ja nuorten hyvinvoinnin.

Nimi: Palmén Karin
Syntymävuosi: 1984
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Helsingfors
Titteli: Utvecklingsplanerare/pol.mag.
Sähköposti: karin@karinpalmen.fi
Puhelinnumero: 0407412308
www: https://www.karinpalmen.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Nyt tarvitaan todellisia poliittisia päätöksiä ja tekoja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ympäristö- ja ilmastokysymysten on näyttävä kaikessa päätöksenteossa.

Energia, asuminen, liikkuminen ja ruoka ovat suurimmat kokonaisuudet, joihin on löydettävä uusia ratkaisuja.

Fossiiliset polttoaineet on poistettava asteittain käytöstä, on suojeltava olemassa olevia hiilinieluja ja samalla luotava uusia. Muun muassa ruoan tuotantoa, kulutusta ja matkustamista on ohjattava verotuksella, tuilla ja selkeillä poliittisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä. On luotava todelliset edellytykset kiertotaloutta varten.

Meidän on panostettava merkittävästi koulutukseen ja tutkimukseen löytääksemme uusia toteutustapoja energiantuotantoon, rakentamiseen, liikkumiseen, asumiseen, hiilidioksidin sitomiseen, kiertotalouteen, ruoantuotantoon sekä maa- ja metsätalouteen. Samalla on kehitettävä ratkaisuja siihen, miten voimme elää nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestävämmin. On tärkeää myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

Meidän on autettava kansalaisia valitsemaan oikein hintaohjauksen ja tiedon jakamisen avulla.

Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että perustamme kaiken politiikan inhimillisyyteen ja tietoon, sekä vaalimme demokratiaa ja avoimuutta. Suurissa muutoksissa tarvitaan vahvoja tasa-arvoisia rakenteita, kuten koulutusta kaikille ja uskoa kaikkien ihmisten samaan arvoon.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Hyvinvointimme ja menestyksemme taustalla ovat varhaiskasvatus, kaikille maksuton koulutus sekä korkeakoulut ja korkealaatuinen tutkimus. Suomella on tiedossa menestyksen resepti, nyt meidän on ylläpidettävä ja kehitettävä menestystarinaamme.

Päivähoito on tärkeässä asemassa tasa-arvoisten työmarkkinoiden luomisessa, mutta ennen kaikkea varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Perheiden halukkuuteen valita päivähoito kotihoidon sijaan vaikuttavat pääasiassa hinta ja laatu, esimerkiksi ryhmäkoko ja henkilökunnan pätevyys.

Tämän päivän lapset eivät voi odottaa parempia päiviä, he tarvitsevat päivähoitoa ja varhaiskasvatusta tänään. Korkealaatuinen varhaiskasvatus ja opetus ovat paras tapa ehkäistä eriarvoistumista taata tasa-arvoisia mahdollisuuksia pienimmille kansalaisillemme.

Nyt tähän äärimmäisen tärkeään työhön tarvitaan lisää resursseja. Tämä koskee niin varhaiskasvatusta, peruskoulua, toista astetta kuin korkeakoulujakin. Peruskoulun, toisen asteen ja korkeakoulujen perusrahoitusta on parannettava, jotta niiden työn pitkäjänteisyys voidaan taata.

Meidän on myös jatkettava lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen tuen kehittämistä ja panostettava ennaltaehkäisevään työhön muun muassa neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvoinen Suomi

Minä haluan tehdä töitä feminismin, tulevaisuususkon ja tiedon puolesta perheystävällisessä ja vihreässä Suomessa.

Tasa-arvoa ja tasavertaisuutta kehittämällä voimme luoda maan, joka osallistaa ja kohtelee kansalaisiaan oikeudenmukaisesti. Näin luomme hyvinvointia, jonka avulla kansalaiset haluavat ja jaksavat työskennellä ja siten rakentaa hyvinvoinnin perustaa.
Vaikutustenarviointiin on panostettava ja arvioinnin on perustuttava tietoon ja asiantuntemukseen. Meidän on huomioitava haavoittuvimmissa asemissa olevat ja arvioitava päätöksiä heidän näkökulmastaan. Erityisesti lapsiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava.

Muun muassa periytyvä pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt 90-luvun leikkausten jälkeen, ja tälle on tehtävä jotain. Sosiaalitukijärjestelmää on yksinkertaistettava, byrokratiaa vähennettävä, kauaskantoista perusturvaa vahvennettava ja mahdollisuuksia ottaa joustavasti vastaan työtä parannettava. Tarvitsemme monialaista matalan kynnyksen tukitoimintaa voidaksemme vastata erilaisiin haasteisiin, jotka harvoin ovat yksinkertaisia.

On erityisen tärkeää, että uudistamme nykyisen perhevapaamallin. Minä tulen työskentelemään päättäväisesti 6+6+6 -mallin puolesta.

Lähtökohtamme eivät ole tasa-arvoisia. Yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat meihin eri tavoilla taustoistamme riippuen. Meidän poliitikkojen on otettava tämä huomioon ja varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää ja toteuttaa itseään.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu