Näytä video
193

Pontán Freja

"Ilmasto, Koulutus, Hyvinvointi."

Haluan ilmastopolitiikamme muuttuvan. Haluan, että koulutus ja terveydenhuolto asetetaan etusijalle, ja että ne ovat helposti ja tasavertaisesti jokaisen ulottuvilla. Siksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa.

Tällä hetkellä olen abiturientti Tölö Gymnasiumin musiikkilinjalla, ja lukion jälkeen tähtään lääketieteellisiin opintoihin. Ystäväni kuvailevat minua määrätietoisena, kunnianhimoisena ja uteliaana henkilönä, kuten myös positiivisena ja myötätuntoisena.

Suuri osa vapaa-ajastani kuluu uusien asioiden oppimiseen, etenkin luonnontieteisiin, sillä uskon, että niistä löytyy moni ratkaisu sekä tämän päivän että tulevaisuuden ongelmiin. Tämän lisäksi teen töitä baristana, vietän aikaa ystävieni kanssa, soitan kitaraa, pianoa sekä laulan.

Nimi: Pontán Freja
Syntymävuosi: 2000
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Opiskelija, barista
Sähköposti: freja.pontan@gmail.com
Puhelinnumero: +358451384244
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastokysymyksen ratkaisemisen päävastuun ei tulisi joutua yksilön harteille, vaan päätöksentekijöiden. Haluan nähdä suomen ajavan kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa seuraavan sekä tulevien eduskuntakausien aikana. Meillä on mahdollisuus inspiroida maailmanlaajuisesti, etenkin kun otetaan huomioon Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuutemme vuoden 2019 jälkipuoliskolla.

Haluan panostaa:
Lisäresursseihin tutkimus- ja koulutusalalla
Hyvin toimivaan ja saatavilla olevaan julkiseen liikenteeseen
Verotukseen, joka kannustaa ympäristöystävällisempiin toimiin
Energiatarpeidemme vähentämiseen
Ympäristöystävällisempään energian tuotantoon
Köyhempien maiden tukemiseen, jotta nekin voivat muuttaa kehitystään ilmastoystävällisempään suuntaan

Nämä ovat joitakin keinoja, joilla voimme saavuttaa ilmasto-älykkäämmän Suomen. Haluan nähdä kestävän Suomen, joka on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Meidän täytyy nostaa koulutussektorin perusrahoitusta. Koulutus on tärkeä osa toimivan ja demokraattisen yhteiskunnan perustaa; ilman korkealaatuista koulutusta emme voi saavuttaa tasa-arvoista Suomea.

Korkeampi perusrahoitus tarkoittaa useampia palkattuja, mikä puolestaan tarkoittaa motivoituneempia ja paremmin voivia työntekijöitä. Useampi työntekijä tarkoittaisi myös sitä, että suurempi osa oppilaista saisi apua, kun he sitä tarvitsevat. Haluan meidän oppilaidemme viihtyvän ja voivan voivan hyvin, ja siksi haluan, että jokaisella heistä on mahdollisuus pyytää apua tarpeen tullen. Haluan myös panostaa siihen, että kynnys avun pyytämiseen olisi matalampi, sillä sen ei kuulu olla tabu aihe.

Kaikille kuuluu tasavertainen mahdollisuus koulutukseen, ja sen takia myös toisen asteen koulutus pitäisi olla kokonaan maksuton. Jokaisella lapsella on oikeus korkealaatuiseen koulutukseen, tarkoituksenmukaiseen aineistoon sekä päteviin opettajiin.

Haluan myös panostaa enemmän resursseja tutkimukseen tukeakseni innovatiivista yhteiskuntaa.

Koulutuksen täytyy myös tulevaisuudessa olla Suomen valttikortti!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Kaikkien yksilöiden hyvinvointi, niin psyykkinen kuin fyysinen tulee olla prioriteetti yhteiskunnassa. Hyvinvoiva yksilö pystyy paremmin tekemään töitä hyvinvoivan yhteiskunnan eteen.

Tahdon varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus saada kunnollista terveydenhuoltoa omalla äidinkielellään asiantuntevalta henkilökunnalta, joutumatta jonottamaan liian pitkään. Tämä riippumatta yksilön sosioekonomisesta asemasta.

Tarvitsemme enemmän lääkäreitä ja muuta terveysalan henkilökuntaa. On myös tärkeää varmistaa, että on tarpeeksi ruotsin kieltä osaavaa henkilökuntaa. Kynnystä avun hakemiseen henkistä hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tulee myös alentaa. Tämän voimme tehdä esimerkiksi lisäämällä opetussuunitelmaan enemmän psyykkistä hyvinvointia koskevaa opetusta ja käymällä aiheesta avoimempaa keskustelua yhteiskunnallisella tasolla.

Tahdon myös, että huolehdimme vanhustenhoidosta. Olisi tärkeää saada hoitajamitoitus joka minimoi vanhusten oikeuksien laiminlyömisen riskin. Jokaiselle tulee myös antaa mahdollisuus jäädä kotiin niin pitkään kuin hän haluaa sekä oikeus arkielämään tarvittavan avun saamiseen.

Tahdon hyvinvoivan Suomen ja hyvinvoivia suomalaisia!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu