Näytä video
194

Rantala Marcus

"Toimintaa. Suomen ja Helsingin puolesta. Koulutusta, työtä ja välittämistä avoimessa, kansainvälisessä ja ilmastoystävällisessä Suomessa. "

Olen 41-vuotias kaupunginvaltuutettu, osakas kansainvälisessä kasvuyrityksessä sekä pitkän linjan poliittinen vaikuttaja. Olen urani aikana toiminut useissa tehtävissä mm. valtiosihteerinä puolustus- sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kotini on Katajanokalla Helsingissä. Vapaa-aikana voit tavata minua sulkapallokentillä tai kävelylenkeillä. Jälkimmäisissä mukana on usein myös koira.

Näissä vaaleissa haluan toimia rohkeasti kansainvälisen ja avoimen Suomen puolesta. Dynaaminen talous ja huolta pitävä yhteiskunta tarvitsevat toisiaan eivätkä voi elää ilman toinen toistaan.

Nimi: Rantala Marcus
Syntymävuosi: 1977
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Helsinki, Katajanokka
Titteli: VTM, yrittäjä
Sähköposti: marcus.rantala@gmail.com
Puhelinnumero: +358503547159
www: https://www.marcus.fi

Vaaliteemat

Työ ja yrittäjyys

TALOUS JA TYÖLLISYYS. Hyvin hoidettutalous on päivähoidon, koulun, vanhus- ja terveydenhuollon perusta. Emme voi elää yli varojemme - yhteisistä varoistaon pidettävä huolta vastuullisesti. Näin voimme auttaa heitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Tämän vuoksi on tärkeintä,että luomme edellytyksiä työpaikkojen lisäämiselle ja työllisyysasteenkorottamiselle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme joustaviatyömarkkinoita ja kannustavaa verotusta. Tarvitsemme myös tasa-arvoa lisäävänperhevapaauudistuksen. Meillä on jo nyt korkeaverotus. Ansiotulon verotusta pitää laskea, jotta Suomen kilpailukyky ja työllisyys paranee.

YRITTÄJYYDEN TULEE OLLA HELPPOA. Yksi suurimmista ongelmistamme on, että meillä on useita pitkäaikaistyöttömiä. Se on inhimillinen katastrofi, joka helposti aiheuttaa syrjäytymistä, eikä se ole taloudellisestikaan kestävää. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Niiden syntyminen edellyttää yrittäjiä ja yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja palkata uusia työntekijöitä. Tarvitsemme aktivoivaa elinkeinopolitiikkaa ja maankäytön suunnittelua, jotta yrittäminen olisi kannattavaa. Avoin ja kansainvälinen asenne houkuttelee myös työllisyyden ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä ulkomaisia investointeja Suomeen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kaupungistuminen ja kaupunkipolitiikka

KAUPUNKIEN TULEE KASVAA MONIPUOLISESTI JA IHMISETHUOMIOIDEN. Kaupunkisuunnittelu on harvoin mutkatonta, monet intressit kohtaavat. Kaupungit kasvavat ja uusien asuntojen rakentamiselle on tarve. Viheralueiden säilyttäminen, avoimen ranta-alueille pääsyn takaaminen ja liiketoiminnan edellytysten turvaaminen tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, ja päätöksenteossa. Meidän tulee panostaa raitiopainotteiseen liikenteeseen ja suunnitella toimintoja asemien sekä pysäkkien läheisyyteen. Lisäksi meidän tulee edesauttaa ihmisten arkea tavalla, joka on ilmastolle suotuisaa.

HELSINKI - SUOMEN TALOUDEN MOOTTORI. Suomi voi hyvin silloin kun Helsinki voi hyvin. Helsingin erityistarpeet pitää huomioida kansallisena prioriteettina. Tarvitsemme vahvan Helsinki-politiikan, jossa ajamme mm. tulevaisuuden projekteja kuten Pisararadan kehitystä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Europa

SUOMI TARVITSEE EU:TA. Eurooppa on tärkein markkinamme, mutta myös ideologinen kotimme joka seisoo vapaakaupan, demokratian ja vapauden sekä ihmisoikeuksien puolella. Tämän vuoksi Suomen pitää olla aktiivinen toimija ja edelläkävijä sekä eurooppalaisen yhteistyön puolesta puhuja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu