Näytä video
277

Rehn-Kivi Veronica

"Taistelen paremman hoidon puolesta!"

Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta ja koulutukseltani olen arkkitehti. Ennen päätoimista poliitikon uraani toimin pitkään Espoon rakennusvalvonnan päällikkönä. Kauniaisten kunnallispolitiikassa olen toiminut vuodesta 1997, sekä valtuuston- että kaupunginhallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä toimin kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Olen naimisissa ja minulla on kolme lasta ja neljä ihanaa lastenlasta.
Eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntien jäsenenä olen ollut mukana käsittelemässä maamme kaikkien aikojen suurinta reformia, Sote- ja maakuntauudistusta. Ehdotuksen toimivuutta ja taloudellisuutta on laajasti epäilty. Haluan uudistuksen, joka vahvistaa kansalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaista kohtelua.
Yrittäjäperheen kasvattina on työnteon merkitys minulle suuri ja se että naisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus urakehitykseen.
Puhdas luonto ja metsässä liikkuminen ovat minulle tärkeitä. Luonnon moninaisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi tulen tekemään kaikkeni.

Nimi: Rehn-Kivi Veronica
Syntymävuosi: 1956
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Kauniainen
Titteli: Kansanedustaja, arkkitehti
Sähköposti: veronica.rehn-kivi@eduskunta.fi
www: http://www.rehnkivi.fi
Jäsenenä:
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Hyvinvoiva kansa

Minun Suomeni on maa

- jossa toimiva ja tasa-arvoinen perusterveydenhoito on hyvinvointiyhteiskunnan perusta

- jossa kansalaiset voivat hyvin ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta

- jossa jokainen lapsiperhe tuntee arkensa turvalliseksi ja saa tarvitsemansa avun

- jossa vakavasti sairaat saavat laadukasta erikoissairaanhoitoa

- jossa nuorten syrjäytymistä ehkäistään

- jossa vanhemmat ihmiset voivat luottaa ihmisarvoiseen ja turvalliseen hoivaan

- jossa heikommista kansalaisista pidetään huolta

- ja jossa kaikki saavat hoitoa omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Haluan Suomen

- jossa jokaisella työikäisellä kansalaisella on mahdollisuus työllistyä ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen

- jossa kukaan ei tunne itseään syrjäytetyksi

- jossa verotus ja sosiaaliturva kannustavat työntekoon

- jossa työvoimaa on riittävästi

- jossa ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta on luovuttu

- jossa naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet uran luomiseen

- jossa perhevapaauudistus on toteutettu 6+6+6 mallin mukaan

- ja jossa yritysten tärkeää roolia työllistäjänä ja palvelujen tarjoajana arvostetaan!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Haluan Suomen

- joka kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka johtavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan

- jossa 2030-luvulla on luovuttu kokonaan kivihiilen käytöstä

- jossa kaikki uudet rakennukset ovat energianeutraaleja

- jossa puurakentamista edistetään uusilla rakentamisen määräyksillä

- jossa liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi panostamalla joukkoliikenteeseen, raitioverkostoon ja sähköautoihin

- jossa jokapäiväisten arjen valintojen hiilijalanjälki pienenee dramaattisesti nykyisestä

- jossa luonnon monimuotoisuus on säilytetty

- ja jonka rannoilla Itämeri lainehtii puhtaana

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu