Näytä video
282

Sundell Pia-Lisa

"Sinä äänestät – minä toimin paremman huomisen puolesta!"

Toiminnanjohtajana yhdistyksessä Barnavårdsföreningen vahvuuksiani ovat lastensuojelutyö, lapsen oikeudet sekä lapsi- ja perhepolitiikka. Minulla on lisäksi luottamustehtäviä lapsi-, sosiaali- ja terveys- sekä päihdetyöjärjestöissä. Yhteiskuntavaikuttamisen ja vaikuttamistyön kautta olen pyrkinyt muuttamaan lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lapsen etu ja lapsen oikeudet ohjaavat aina työtäni.

Unelmoin yhteiskunnasta jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Yhteiskunnasta, joka huolehtii jokaisesta sukupolvesta. Missä yhdenkään ei tarvitse mennä nälkäisenä nukkumaan tai herätä aamulla tuntien pelkoa ja turvattomuutta. Tiedän että tämä on mahdollista.

Nimi: Sundell Pia-Lisa
Syntymävuosi: 1972
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Kauniainen
Titteli: Toiminnanjohtaja, valtiotieteiden kandidaatti
Sähköposti: sundellpia1@gmail.com
www: https://www.pialisasundell.com
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Maailman lapsiystävällisin maa

Meidän tulee katsoa että kaikki päätökset pohjautuvat lapsivaikutuksen arviointeihin, sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Meidän on saatava lapsistrategia ja yhteiskuntapolitiikan on oltava lapsiystävällisempää. Lapsen oikeuksien sopimusta on kunnioitettava. Meidän on seistävä lapsen puolella! Turvapaikka hakemusprosesseissa lapsen oikeudet on taatattava. Meidän on lopetettava lapsiperheiden etuuksien leikkaukset. Suomen kaltaisessa maassa yhdenkään lapsen ei tule seistä leipäjonossa. Varhaiskasvatushenkilöstön palkkoja on nostettava! Varhaiskasvatus on oltava ilmaista ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on säilytettävä. Iltapäiväkerhotoimintaa on kehitettävä ja lasten on saatava mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen ympäri vuoden.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Meidän tulee investoida nuoriin ja heidän koulutukseensa. Tutkimukset todistavat että koulutustaso on merkittävä tekijä taistelussa eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vastaan. Perusopetuksessa meidän on investoitava lasten hyvinvointiin. Opiskelu toisella asteella on oltava ilmaista. Tähän meillä on varaa! Meillä on myös varaa päteviin opettajiin. Meidän on osattava houkutella ihmisiä opiskelemaan ja työskentelemään varhaiskasvatukseen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Meidän on katsottava että tarjoamme laadukasta terveydenhuoltoa ja saamme päteviä työntekijöitä. Palkat ovat nostettava. Suomessa on laadukasta terveydenhuoltoa, mutta perusterveydenhuolto on parannettava. Jokaiseen kouluun tulisi saada sosiaalityöntekijä tukemaan lapsia ja perheitä jotta riski marginalisoituminen voidaan estää. Sote-uudistusta on vietävä eteenpäin etapeissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on oltava suunnittelun keskiössä. Vanhuspalveluissa tekniikka voi olla hyvä apu ja tuki, mutta tämä ei korvaa ihmisten välistä kohtaamista. Vanhusväestön on saatava asua kauan kotona, mutta siihen tarvitaan laadukasta kotihoitoa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu