Näytä video
199

Taimitarha Paul

"Suomi on menestystarina! Nyt lopetetaan marina ja luodaan uusia lukuja menestystarinaan. Kaikille suomalaisille, niin nykyisillle kuin uusille. "

Aktivoiduin politiikkaan viime kunnallisvaalien yhteydessä yhden kysymyksen ajamana; miten rahoitamme hyvinvoinnin?
Haasteita riittää; pienenevät ikäluokat, viennistä riippuva talous, jäykät työmarkkinat, työvoiman puute ja samanaikaisesti heikko työllisyystaso sekä sosiaaliturvan tilkkutäkki. Nähin pitää vastata viisaasti ja rakentavasti. Samanaikaisesti elämme tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta kriittisiä aikoja.
Mitä tuon politiikkaan yksilönä? Minulla on kokemusta vastuullisista tehtävistä isoissa konserneissa ja yksityisyrittäjyydestä. Kotimaassa ja ulkomailla. Toimiessani luottamushenkilönä Helsingin kaupungin Tarkastuslautakunnassa olen saanut syvän ja kattavan kuvan kaupunkien ja etenkin pääkaupunkiseudun erityisitä haasteista.
Työtoverit kuvasivat minua sitoutuneeksi, perehtyneeksi, laajakatseiseksi ja ihmisläheiseksi. Asiakkaat ovat pitäneet vastuuntuntoisena ja laajoja kokonaisuuksia ymmärtävänä. Kaverit ovat pitäneet reiluna ja luotettavana. Vastustajat pelikentillä taas kovana.
Olen saanut olla onnellisesti naimisissa kohta 40 vuotta ja päässyt nauttimaan lapsista ja lapsenlapsista ja myötäelän läheisesti nuorten perheiden arkea. Iäkkään äitini myötä vanhemman polven hoivan, palvelujen ja turvallisuuden tarpeet ovat alati mielessä.
Anna minun olla luottamuksesi arvoinen toimija!

Nimi: Taimitarha Paul
Syntymävuosi: 1957
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Kotipaikka: Munkkiniemi
Titteli: Kauppatieteen maisteri, Asiamies
Sähköposti: paul.taimitarha@hanken.fi
Jäsenenä:
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer

Vaaliteemat

Työ ja yrittäjyys

Menestyvät ja vastuulliset yritykset ja yrittäjät kustantavat hyvinvointimme - yhteisöverojen, palkkaverojen, arvonlisäverojen ja veroluontoisten maksujen sekä eläkemaksujen myötä. Siksi meidän tulee kantaa huolta, että yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa! Tämä tarkoittaa toimivia ja joustavia työmarkkinoita, hyvin koulutettuja työntekijöitä, kannustavaa ja ennakoitavaa veropolitiikkaa ja vankkaa lainsäädäntöä.
Meidän tulisi myös toteuttaa RKP:n esittämä 6 + 6 + 6 kk:n vanheimpainvapaamalli ja oikeudenmukaisempi perhevapaiden kustannusten jako. Kehittämällä vanheimpainvapaita joustavampaan suuntaan luomme paremmat mahdollisuudet molemmille sukupuolille palata työ-öelämään.
Meidän tulee myös päästä eroon aikansa eläneistä jäykkyyksistä ja rakenteista työmarkkinoilla. Lisäksi tarvitsemme luovan ja aktiivisen maahanmuuttopolitiikan jotta saamme Suomeen 20 - 30 000 työperäistä maahanmuuttajaa joka vuosi, kymmenien vuosien aikana. Ja koska hyvillä osaajilla on aina kysyntää täytyy meidän osata kotouttaa maahan muuttavat nykyistä paremmin. Ja kun onnistumme tässä isossa kuviossa kulkee jokunen tuhat kiintiöpakolaista helposti mukana.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulu ja koulutus

Meillä on maaiman paras koulu - jos niin haluamme!
Ja mikäli voimme tarjota huippukoulutuksen päiväkodista korkeakouluun vahvistamme menestyvän ja onnellisemman Suomen perustaa.
Koulutuksessa sääästäminen on kuin omaan jalkaansa ampuminen, karhunpalvelus josta toipuminen kestää pitkään.
Korkeakoulusäätiön asiamiehenä näen päivittäisessä työssäni valtion rahoituksen vähentämisen seuraukset. Tutkimustyö kärsii ja opetus kärsii!
Toisen asteen ammattikoulutuksen saralla tilanne on vielä paljon kehnompi. Tarvitsemme välttämättä Saksanmallisen oppisopimuskoulutuksen joka toimii, emmekä saa hyväksyä, että kaavoihin kangistuneet ammattiliitot estävät tämän toteuttamisen.
Meidän pitää myös suoda rauha ja resurssit perusopetuksen opettajille tehdä sitä työtä jossa he ovat maailman parhaita - opettaa - ja olla suoltamatta kouluun jatkuvasti muutoshankkkeita.
Jos timanttia hiotaan liikaa ei siiitä kohta ole mitään jäljellä!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Hyvinvointi riippuu monesta tekijästä. "Hyvinvointi" on laaja käsite, yhtälailla kuin "elämänlaatu". Kaiken perusta on turvallisuus; varmuus siiitä, että saamme apua, varmuus siitä, että voimme päättää omista asioistamme ilman ulkoista painostusta, varmuus siitä, että lapsemme saavat käydä hyvää koulua ja että he saavat eväät hyvään elämään, varmuus siitä, että lait ja asetukset ovat oikeudenmukaisia ja viranomaisiin voi luottaa ja että meillä on vahva usko tulevaisuuteen.
Muita hyvinvoinnin avaintekijöitä on oikeus elää puhtaassa ja terveessä ympäristössä, mahdollisuus kehittää itseämme ja tehdä töitä, arki ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta, oma katto pään päällä.
Yhtä tärkeitä ovat osallisuus, ystävyys, läheisyys ja myötätunto, tunne, ettei olla ulkopuolisia.
Elämänlaatu edellyttää hyvinvointia ja hyvinvointi edellyttää voimavaroja. Ja tavalla tai toisella nuo resurssit synnytetään menestyvien ja vastuullisten yritysten ja yrittäjien toimesta. Siksi päätöksentekijöiden tulee varmistaa, että yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa. Jos siinä epäonnistutaan murenee hyvinvoinnin perusta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu