Näytä video
283

Westerholm Anita

"Haluan nähdä hyvinvoivan ja tasa-arvoisen Suomen, missä on korkeampi työllisyysaste ja jokainen ihminen tuntee itsensä arvokkaaksi, osalliseksi ja turvalliseksi - olen valmis tekemään kovasti töitä tämän eteen! "

Nimeni on Anita Westerholm ja olen innokas, positiivinen ja kärsivällinen oikeustieteen ja kauppatieteiden opiskelija, joka mielellään ottaa vastuuta ja haluaa olla mukana viemässä Suomea eteenpäin. Olen syntynyt Tammisaarissa, Raaseporissa. Tänä päivänä olen ahkera VR:n ja Rantaradan käyttäjä sillä olen vuodesta 2017 lähtien ollut kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana Raaseporissa. Vietän näin ollen paljon aikaa Raaseporissa samalla kun pidän huolen siitä, että opintonikin edistyvät. Politiikan ja opintojen ohella arkeni koostuu ajanvietosta läheisteni kanssa sekä liikunnasta kävelyiden ja salilla käymisen muodossa.

Asetun ehdolle kevään eduskuntavaaleissa koska eduskuntaan tarvitaan ihmisiä, joilla on terveet arvot, korkea tiedonintressi, vahva yhteistyöhalu sekä intona. Olen sitä mieltä, että hyvät päätökset perustuvat hyvään yhteistyöhön, rehellisiin ja avoimiin keskusteluihin sekä rohkeaan ajatteluun. Minun keskeiset iskulauseet ovat hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus. Haluan nähdä hyvinvoivan ja tasa-arvoisen Suomen, missä on korkeampi työllisyysaste ja jokainen ihminen tuntee itsensä arvokkaaksi, osalliseksi ja turvalliseksi - olen valmis tekemään kovasti töitä tämän eteen!

Olet sydämellisesti tervetullut ottamaan minuun yhteyttä!

Nimi: Westerholm Anita
Syntymävuosi: 1995
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Raasepori
Titteli: Oikeustieteen ja kauppatieteiden opiskelija
Sähköposti: anita@anitawesterholm.fi
Puhelinnumero: +358440557565
www: http://www.anitawesterholm.fi/
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Vaaliteemat

Turvallisuus

Haluan olla mukana muovaamassa Suomea, jossa jokainen yksilö tuntee olonsa turvalliseksi, tulee tasa-arvoisesti kohdatuksi ja jossa perustuslailla suojattu oikeusturva toteutuu. Minulle turvallisuus tarkoittaa sitä, että tiedän voivani kääntyä viranomaisen puoleen ja saada tarvitsemani palveluita niin ruotsiksi kuin suomeksikin ja kohtuullisessa ajassa.

Haluan:

• Että poliisi- ja oikeuslaitoksille taataan riittävät resurssit

• Torjua väkivaltaa ja edistää turvakotipaikkojen lisäämistä

• Uudistaa seksuaalirikoslainsäädäntöä, jossa yksi tärkeä uudistus on raiskauksen määrittely suostumusperusteisesti

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Ihmisten työllisyys on sekä itseisarvo yksilöille että kansaintaloudellinen arvo yhteiskunnassa. Uskon, että ihminen tuntee itsensä enemmän osalliseksi yhteiskunnassa jos hän saa olla mukana työyhteisössä ja auttaa työpanoksellaan, osaamisellaan ja kyvyillään. Pohjoismaisen hyvinvointimallin ylläpitämiseksi – laadukkaan koulutuksen, terveydenhoidon ja ihmiskeskeisen vanhustenhoidon rahoittamiseksi – vaaditaan kestävä talous. Korkeampi työllisyysaste johtaa parempaan julkiseen talouteen.

Haluan:

• Tehdä työtä yritysystävällisemmän Suomen puolesta, jossa työnteko aina kannattaa

• Panostaa tasa-arvoiseen, laadukkaaseen koulutukseen sekä tutkimukseen

• Että otetaan käyttöön perhevapaamalli, joka antaa hyvät edellytykset tasa-arvoiselle vanhemmuudelle ja osallistumiselle työmarkkinoilla

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoiva kansa

Hyvinvointi on tärkeää sekä yksilön elämänlaadulle että kansantaloudelle; kaiken kaikkiaan syrjäytyminen, sairauslomat ja sairauseläkkeet maksavat yhteiskunnalle ja työnantajille miljardeja euroja vuodessa. Sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin osalta olisi toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja taattava resursseja, jotta yksilöiden tarvitsema hoito olisi kohtuullisen etäisyyden päässä ja saatavissa niin suomeksi kuin ruotsiksikin.

Haluan:

• Että kansallisella tasolla ryhdytään toimenpiteisiin mielenterveysongelmien torjumiseksi

• Että liikunta ja urheilu ovat osa jokapäiväistä elämää – että kannustetaan fyysisesti aktiiviseen elämään

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu