Näytä video
284

Wickström Henrik

"Lupaan tehdä parhaani suomalaisten hyvinvoinnin ja Suomen menestyksen eteen. Minä haluan, että Suomi on oikeudenmukainen, turvallinen ja tasa-arvoinen maa, joka katsoo eteenpäin. "

Nimeni on Henrik Wickström ja olen 24-vuotias kuntapäättäjä Inkoosta. Toimin tällä hetkellä omassa kotikunnassani kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Olen itse asiassa Suomen nuorin kunnanhallituksen puheenjohtaja, mikä on minulle henkilökohtaisesti suuri kunnia.

Synnyin Inkoon Tähtelään, maatilan perheen toisena lapsena. Minulle ovat työnteko, yritteliäisyys, toisen kunnioittaminen sekä nöyrä ote elämään aina olleet tärkeitä elementtejä omassa lapsuudessani. Maanviljelijäperheen lapsena elämä maalla on tullut tutuksi. Raikas luonto on aina ollut läsnä ja sen vuoksi luonnosta on minulle tullut tärkeä.

Vapaa-aikani vietän pitkälti urheilun, ystävien tapaamisen sekä matkustamisen merkeissä. En toki saa unohtaa mainita teatteriharrastustani, joka on kulkenut mukanani koko nuoruuteni. Olen kulttuurin ‘’suursyömäri’’ ja olenkin tämän vuoksi suhteellisen tuttu näky monessa kulttuuritapahtumassa Länsi-Uudellamaalla.

Nimi: Wickström Henrik
Syntymävuosi: 1994
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Kotipaikka: Inkoo
Titteli: Valt.yo / Kunnanhallituksen pj.
Sähköposti: henrik.wickstrom@inga.fi
Puhelinnumero: 0445553885
www: http://henrikwickstrom.fi/sv/
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Vaaliteemat

Maailman lapsiystävällisin maa

Lapsemme ja nuoremme ovat tulevaisuutemme. Siksi on tärkeätä, että huolehdimme siitä, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Päätöksenteossa on aina otettava huomioon, miten päätökset vaikuttavat lapsiimme ja nuoriimme.


Meidän pitää panostaa koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja ennen kaikkea kaikkin ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikilla sektoreilla (esim. tarpeelliset oppilashuollon resurssit). Meidän tulee myös panostaa siihen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus edes yhteen mieluiseen harrastukseen.
Lapsemme ja nuoremme on saatava kasvaa turvallisessa Suomessa. Tavoite vaatii myös sen, että perheet voivat hyvin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että yhteiskunta tukee perheitä heidän arjessaan. Vaaditaan palveluita ja huolenpitoa yhteiskunnan taholta.
Olen syvästi sitoutunut tekemään työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Haluan, että Suomi on maailman lapsi- ja perheystävällisin maa!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Työ tuottaa hyvinvointia. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme säilyttäminen vaatii pitkäjänteistä työllisyyspolitiikkaa. Työllisyysasteemme on jäljessä muiden pohjoismaiden tasosta, mikä ei ole kestävää kehitystä.Työnteon on oltava turvallista. Meidän on panostettava työhyvinvointiin. On tärkeätä, että kaikki viihtyvät työssään. Tällöin työn tuloksetkin ovat parempia ja jopa yhteiskunta voittaa.Itse kaipaan luottamuksen ilmapiiriä työllisyyspolitiikkaan. Työmarkkinoiden kehittäminen tapahtuu yhteistyön kautta ja dialogin avulla, ei sanelemalla. Suomen pitää olla yksi maailman yritysystävällisimmistä maista Euroopassa. Meidän tulee kannustaa yrittäjyyttä kaikilla tasoilla ja kaikissa yhteyksissä. On tärkeätä tutkia, kuinka paljon byrokratiaa yrittäjät joutuvat kohtaamaan ja miten se vaikuttaa yrittäjyyteen. Turha byroktatia pitää saada pois.Yrittäjänä toimiminen vaatii yksilöltä paljon, joten meidän on huolehdittava yrittäjien hyvinvoinnista. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulisi myös olla helpompaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Infrastruktuuri ja toimivat liikenneyhteydet

Suomi on etäisyyksien maa. Jotta joustava siirtyminen paikasta a paikkaan b onnistuisi, tarvitsemme toimivaa liikenne- ja infrastrukstuuriverkostoa. On tärkeätä päästä sujuvasti ja vaivattomasti töihin ja harrastuksiin. Elinkeinoelämämme on myös täysin riippuvainen toimivasta tie- ja kommunikaatioverkostosta.Olemme kaikki panneet merkille teiden kunnon romahtamisen viime vuosien aikana. On tärkeätä ymmärtää tilanteen vakavuus ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Joukkoliikenneyhteydet, etenkin haja-asutusalueella, ovat huonontuneet. Nykyinen hallitus on myös omalla toiminnallaan ja politiikallaan heikentänyt joukkoliikenneyhteyksiä. Tällainen kehitys saatava muutettua. Muutoksen aikaansaaminen on tärkeätä myös ilmaston suojelun näkökulmasta.

Suomen kasvun näkökulmasta tarkasteltuna tarvitsemme toimivan liikenne- ja infrastruktuuriverkoston. Sen vuoksi toivon, että mm. Hanko-Hyvinkää - rata sähköistetään ja että rantarataa kehitetään. Uusia hankkeita tulee myös suunnitella.Meidän tulee myös huolehtia, että verkkoyhteydet toimivat myös maaseudulla. Sen takia meidän on panostettava kuituverkon kehittämiseen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yhdessä enemmän

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Tutustu