Elävästä maaseudusta hyötyy koko suomi

Haluamme elävän maaseudun ja saariston.

Arkisen elämän, työnteon ja yrittäjyyden on oltava helppoa maaseudulla. Siksi tarvitsemme nykyaikaista alue- ja maaseutupolitiikkaa, joka antaa alueille mahdollisuuden kehittää omia erityispiirteitään ja vahvuuksiaan. Valtio on tässä työssä avainasemassa voidessaan mahdollistaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi panostuksiin infrastruktuuriin ja hyviin liikenneyhteyksiin.

Tarvitsemme vahvaa, ympäristö- ja ilmastoystävällistä kotimaista raaka-aine- ja elintarviketuotantoa. Kestävää maa- ja metsätaloutta on siksi voitava harjoittaa kannattavasti ottaen huomioon haasteelliset pohjoiset olosuhteemme.

Haluamme…

 • vahvistaa alueiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia omien erityispiirteittensä mukaiseen kehitykseen
 • kansallisella tasolla poistaa mahdollisia esteitä ja mahdollistaa itsenäisen ja globaalin alueellisen kehityksen
 • taata hyvät liikenneyhteydet ja infrastruktuurin elinvoiman ja toimeentulomahdollisuuksien turvaamiseksi
 • mahdollistaa rakentamisen, asumisen ja työskentelyn maaseudulla ja saaristossa ilman ylimääräistä byrokratiaa
 • lisätä mahdollisuuksia käyttää vapaa-ajanasuntoa vakituiseen asumiseen, ja että kaksoisasuminen otetaan huomioon kunnallisverotusjärjestelmässä
 • varmistaa, että voimme ylläpitää Suomessa kestävää ja kannattavaa maa- ja metsätaloutta, kotimaista kasvihuoneviljelyä, turkistarhausta ja kalastuselinkeinoa
 • vähentää maatalouden byrokratiaa
 • että saamelaisten oikeus perinteisiin elinkeinoihinsa, kuten poronhoitoon, turvataan
 • vahvistaa tuottajien roolia elintarvikeketjussa ja edistää panostuksia lähiruokaan ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen
 • että Suomessa harjoitetaan aktiivista ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ekoloogisesti kestävää metsätaloutta, joka sekä luo vaurautta, sitoo hiilidioksidia että hillitsee ilmastonmuutosta
 • että lupien saantia esimerkiksi  merimetson ja hylkeen  suojelumetsästykseen yksinkertaistetaan ja sujuvoitetaan ottaen huomioon todelliset paikalliset olosuhteet. Ihmisten huoli esimerkiksi susista ja merimetsoista on otettava vakavasti
 • että susien kaatamisesta on oltava samat säännöt kaikkialla Suomessa kuin poronhoitoalueella.

Kaupungit ovat mahdollistajia


Haluamme elävän maaseudun ja saariston. Arkisen elämän, työnteon ja yrittäjyyden on oltava helppoa maaseudulla. Siksi tarvitsemme nykyaikaista alue- ja maaseutupolitiikkaa, joka antaa alueille mahdollisuuden kehittää omia erityispiirteitään ja vahvuuksiaan. Valtio on tässä työssä avainasemassa voidessaan mahdollistaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi panostuksiin infrastruktuuriin ja hyviin liikenneyhteyksiin. Tarvitsemme vahvaa, ympäristö- ja ilmastoystävällistä kotimaista raaka-aine- ja elintarviketuotantoa. Kestävää...

Tutustu

Hyvät liikenneyhteydet ovat yksi suomen menestyksen avaintekijöistä


Haluamme elävän maaseudun ja saariston. Arkisen elämän, työnteon ja yrittäjyyden on oltava helppoa maaseudulla. Siksi tarvitsemme nykyaikaista alue- ja maaseutupolitiikkaa, joka antaa alueille mahdollisuuden kehittää omia erityispiirteitään ja vahvuuksiaan. Valtio on tässä työssä avainasemassa voidessaan mahdollistaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi panostuksiin infrastruktuuriin ja hyviin liikenneyhteyksiin. Tarvitsemme vahvaa, ympäristö- ja ilmastoystävällistä kotimaista raaka-aine- ja elintarviketuotantoa. Kestävää...

Tutustu