Eurooppa

Tarvitsemme enemmän eurooppaa, emme vähempää

RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa. Olisi hyvä, jos pohjoismaiset EU-maat tekisivät vielä nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä yhteisten etujen ajamiseksi.

EU:n pitää olla yhdistävä rauhaa, hyvinvointia, vakautta ja oikeutta Euroopassa ja muualla maailmassa edistävä poliittinen voima. EU:n tulee keskittyä kaikille yhteisiin asioihin, kuten ihmisoikeuksiin, vapauteen, rauhaan, kaupankäyntiin, ilmastoon ja osaamiseen. EU:n perusarvoja, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan tällä hetkellä monilta tahoilta. On välttämätöntä ja tärkeätä, että Suomi pysyy kannassaan ja puolustaa liberaaleja, länsimaisia arvoja.

Haluamme…

 • että Suomi on aloitteellinen ja rakentava toimija EU:ssa
 • kaikkien EU:n jäsenmaiden sitoutuvan EU:n yhteiseen arvopohjaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Näiden arvojen turvaamiseksi on oltava menetelmiä, joita käytetään jonkun toimiessa arvojen vastaisesti
 • EU:n kaikkiin toimielimiin pohjoismaisen hallintokulttuurin, jossa on demokraattiset, selkeät ja läpinäkyvät päätösprosessit
 • lisätä kilpailukykyä, tuottavuutta ja työllisyyttä EU:ssa panostamalla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, tutkimukseen ja innovaatioihin
 • että EU:n aluetuet kohdistetaan toimenpiteisiin, jotka aidosti vaikuttavat työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Tuet hyödyttävät näin parhaiten eri alueita
 • että Suomi aktiivisesti kiinnittää huomiota Itämeren ja Arktisen alueen tilanteeseen
 • että maataloustukien riittävä taso turvataan
 • aktiivisempaa pohjoismaisten EU-jäsenmaiden välistä yhteistyötä
 • että EU:n ulkopoliittista linjausta selkiytetään ja että EU voi nopeammin reagoida maailmantapahtumiin yhteisellä äänellä
 • yksittäisten jäsenmaiden erityispiirteiden huomioimista ja että uutta EU-lainsäädäntöä suunniteltaessa käytetään tervettä maalaisjärkeä
 • EU:n pankkien riskien vähentämistä, jotta pankkiunioni voidaan saada valmiiksi ja rahoitusjärjestelmän vakautta lisätä
 • että EU-maat, Suomi mukaan lukien, harjoittavat vastuullista EU:n vakaus- ja kasvusopimusta kunnioittavaa talouspolitiikka.

Vieraanvarainen ja kansainvälisen vastuunsa kantava suomi


Tarvitsemme enemmän eurooppaa, emme vähempää RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa. Olisi hyvä, jos pohjoismaiset EU-maat tekisivät vielä nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä yhteisten etujen ajamiseksi. EU:n pitää olla yhdistävä...

Tutustu

Turvallisuus edellyttää yhteistyötä


Tarvitsemme enemmän eurooppaa, emme vähempää RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa. Olisi hyvä, jos pohjoismaiset EU-maat tekisivät vielä nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä yhteisten etujen ajamiseksi. EU:n pitää olla yhdistävä...

Tutustu