Hyvät liikenneyhteydet ovat yksi suomen menestyksen avaintekijöistä

Toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat täysin ratkaisevassa asemassa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle.

Hyvä infrastruktuuri on elinehto Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden menestykselle. Toimiva liikennepolitiikka palvelee yksilöä hänen matkoillaan kotoa töihin, opiskelemaan tai vapaa-ajan harrastuksiin.

Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja robotiikalla on yhä suurempi merkitys. Peräänkuulutamme siksi rohkeaa uudisajattelua liikennesektorilla ja toivotamme kaikki uutta tekniikkaa koskevat kokeilut tervetulleiksi.

Valtiollisten liikennehankkeiden rahoituspolitiikan on oltava tasapainoisempaa ja vastattava tarvetta erilaisiin liikenneratkaisuihin eri alueilla maassamme.

Haluamme…

 • että rataverkkoamme täydennetään sekä uusilla rataosuuksilla että kehittämällä nykyisiä rataosuuksia
 • että maantiemme pidetään kunnossa. Teiden kunnossapitoon on panostettava ja saatava resursseja
 • toimivan teiden talvikunnossapidon, aurauksen ja liukkauden torjunnan kaikkialla maassamme
 • Helsinki-Vantaan lentokentän aseman kehittämistä tärkeänä maailmanlaajuisen lentoliikenteen solmukohtana ja, että alueellisten lentokenttien toimintaedellytykset turvataan, ja että meillä on riittävästi lentoja lentokentillemme
 • mahdollisimman houkuttelevan joukkoliikenteen sekä aikataulujen että kustannusten osalta
 • turvata toimivan saaristoliikenteen
 • että satamamme ja meriväylämme pidetään hyvässä kunnossa ulkomaankauppamme turvaamiseksi
 • turvata räätälöidyillä ratkaisuilla kuljetuspalvelujen saatavuuden haja-asutusalueilla
 • taata hyvät tietoliikenneyhteydet kaikkialla Suomessa, pääasiassa valokuituverkon välityksellä
 • Suomen olevan edelläkävijä yhteiskunnan digitalisaatiossa
 • että jakamistalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään kuljetusalalla
 • turvata kaikkien mahdollisuuden liikkumiseen siten, etteivät yksityisautoilijat joudu kärsimään kohtuuttomasti etenkään alueilla, joilla ei ole kattavia joukkoliikennepalveluja
 • käytännössä hyvin toimivan taksijärjestelmän sekä luotettavia ja turvallisia Kela-taksipalveluja
 • selvittää uusia rahoitusmalleja ja uusia liikenneratkaisuja

Elävästä maaseudusta hyötyy koko suomi


Toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat täysin ratkaisevassa asemassa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle. Hyvä infrastruktuuri on elinehto Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden menestykselle. Toimiva liikennepolitiikka palvelee yksilöä hänen matkoillaan kotoa töihin, opiskelemaan tai vapaa-ajan harrastuksiin. Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja robotiikalla on yhä suurempi merkitys. Peräänkuulutamme siksi rohkeaa uudisajattelua liikennesektorilla ja toivotamme kaikki...

Tutustu

Pohjoismaat – yhdessä olemme vahvempia


Toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat täysin ratkaisevassa asemassa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle. Hyvä infrastruktuuri on elinehto Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden menestykselle. Toimiva liikennepolitiikka palvelee yksilöä hänen matkoillaan kotoa töihin, opiskelemaan tai vapaa-ajan harrastuksiin. Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja robotiikalla on yhä suurempi merkitys. Peräänkuulutamme siksi rohkeaa uudisajattelua liikennesektorilla ja toivotamme kaikki...

Tutustu