Hyvinvoiva Suomi

Haluamme, että suomalaiset voivat hyvin.

Hyvät vapaa-ajan harrastukset ovat keskeisessä osassa hyvinvointia kehitettäessä. Tarvitsemme siksi riittävää liikunta- ja kulttuuritarjontaa.

Suomi ei ole ainoastaan tuhansien järvien, vaan myös tuhansien yhdistysten maa. Vapaaehtoistoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Kulttuuri-, urheilu-, kotiseutu- ja yhdistystoiminta vahvistavat identiteettiä ja sosiaalista pääomaa, ja niillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme.

Haluamme…

  • luoda edellytykset yhdenvertaisiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan harrastuksia
  • lisätä suomalaisten liikuntaa ja sen myötä hyvinvointia
  • aktiivisia toimenpiteitä päihderiippuvuuden ehkäisemiseksi
  • terveitä kouluja, ikäihmisten palvelutaloja ja muita julkisia rakennuksia
  • turvata yhdistysten toiminnan verovapaudella ja välttämällä turhaa byrokratiaa lupa- ja ilmoitusmenettelyssä
  • että kulttuuria tuetaan, mutta ei johdeta, valtion toimesta
  • turvata pienempien teattereiden toimintaedellytykset
  • kulttuuripolitiikkaa, joka edistää lisääntyvää monimuotoisuutta ja laajempaa kulttuuritarjontaa
  • hyvät toimintaedellytykset kulttuurilaitoksillemme ja että Svenska Teatern saa kansallisteatterin statuksen.

Eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit


Haluamme, että suomalaiset voivat hyvin. Hyvät vapaa-ajan harrastukset ovat keskeisessä osassa hyvinvointia kehitettäessä. Tarvitsemme siksi riittävää liikunta- ja kulttuuritarjontaa. Suomi ei ole ainoastaan tuhansien järvien, vaan myös tuhansien yhdistysten maa. Vapaaehtoistoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Kulttuuri-, urheilu-, kotiseutu- ja yhdistystoiminta vahvistavat identiteettiä ja sosiaalista pääomaa, ja niillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Haluamme… luoda edellytykset...

Tutustu

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on oltava ihmisten lähellä


Haluamme, että suomalaiset voivat hyvin. Hyvät vapaa-ajan harrastukset ovat keskeisessä osassa hyvinvointia kehitettäessä. Tarvitsemme siksi riittävää liikunta- ja kulttuuritarjontaa. Suomi ei ole ainoastaan tuhansien järvien, vaan myös tuhansien yhdistysten maa. Vapaaehtoistoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Kulttuuri-, urheilu-, kotiseutu- ja yhdistystoiminta vahvistavat identiteettiä ja sosiaalista pääomaa, ja niillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Haluamme… luoda edellytykset...

Tutustu