Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä enintään 1,5 asteeseen

Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää eli ylitä IPCC:n suosituksia.

Tavoitteemme on, että Suomi on hiilineutraali valtio 2035. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kunnianhimoisia päästötavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Suomen tulee olla eturivissä vihreän ja kestävän teknologian kehittämisedellytysten ja käytön suhteen.

Meillä on erityinen vastuu muista elävistä olennoista ja kasvillisuudesta. Meidän on vaalittava ekosysteemejämme ja lajien monimuotoisuutta sekä luonnonvarojamme siten, että myös tulevat sukupolvet voivat iloita niistä.

Haluamme…

 • luopua kivihiilen käytöstä seuraavalla vuosikymmenellä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta sekä tuotannossa että kulutussektorilla
 • luopua 2030-luvulla fossiilisista polttoaineista energiatuotannossa
 • selkeitä panostuksia uuteen tekniikkaan, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jotka lisäävät energia- ja resurssitehokkuuttamme sekä vähentävät energiatarpeita
 • luoda yrityksille edellytyksiä innovatiiviseen toimintaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Se edellyttää pitkän tähtäimen politiikkaa, jotta yritykset uskaltavat investoida, kehittää, työllistää ja saada vientimahdollisuuksia
 • taloudellisten ohjausmenetelmien edistävän kestäviä valintoja ja tukevan ympäristö- ja ilmastotavoitteitamme
 • Suomen osallistuvan aktiivisesti EU:n tavoitteiden muotoilemiseen päästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi
 • EU:n kasvihuonepäästöjen olevan 55 % alhaisemmat viimeistään 2030 verrattuna vuoden 1990 tasoon
 • luoda maailmanlaajuisen ja kattavan järjestelmän päästökaupalle päästöjen viennin estämiseksi EU:n rajojen ulkopuolelle
 • vähentää liikenteen päästöjä toimivalla julkisella liikenteellä, uusimalla autokantaa, lisäämällä sähköautojen määrää sekä ympäristöystävällisten ja vähäpäästöisten autojen osuutta verotuksellisin keinoin ja kehittämällä infrastruktuuria sekä parantamalla latausasemien saatavuutta
 • edistää siirtymistä sähkö- ja muihin vähäpäästöisiin autoihin muun muassa kannustamalla verotuksellisin keinoin yritysautokannan tämän suuntaista uusimista
 • että kaikki uudet rakennukset ovat energiatehokkaita ja että puusta rakentaminen lisääntyy. Haluamme kannustaa talonomistajia kunnostamaan talojaan lämpöhukan vähentämiseksi ja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi
 • että tuotteiden ja rakennusten ympäristövaikutukset arvioidaan niiden koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, jakeluun ja käyttöön sekä lopulliseen jätteenkäsittelyyn
 • huolehtia siitä, että EU:n ohjeita kertakäyttöisten muovisten artikkeleiden käyttökiellosta noudatetaan tehokkaasti ja että muovin kierrätystä tehostetaan merkittävästi
 • edistää jakotaloutta ja vahvistaa mahdollisuuksiamme tehdä perusteltuja päätöksiä kulutuksemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksista
 • luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, että Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä jatketaan voimallisesti
 • että Suomi hiilinieluja laskettaessa pyrkii ratkaisuihin, jotka perustuvat tutkimukseen ja oikeudenmukaiseen metsien kansallisten olosuhteiden ja erityispiirteiden huomioimiseen
 • vahvistaa hiilinielujamme pitkäjännitteisellä maa- ja metsätaloudella sekä aktiivisella metsänhoidolla
 • että kalastus on pitkäjänteistä ja kestävää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on oltava ihmisten lähellä


Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää eli ylitä IPCC:n suosituksia. Tavoitteemme on, että Suomi on hiilineutraali valtio 2035. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kunnianhimoisia päästötavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Suomen tulee olla eturivissä vihreän ja kestävän teknologian kehittämisedellytysten...

Tutustu

Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen


Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää eli ylitä IPCC:n suosituksia. Tavoitteemme on, että Suomi on hiilineutraali valtio 2035. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kunnianhimoisia päästötavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Suomen tulee olla eturivissä vihreän ja kestävän teknologian kehittämisedellytysten...

Tutustu