Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen

Kenenkään ei pidä Suomessa pudota väliin, eikä elää pelossa.

Haluamme kestävällä tavalla kehittyvän yhteiskunnan, jossa myöskään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ei unohdeta. Meidän on pysäytettävä yhteiskunnan eriarvoistuminen. Haluamme torjua ja ehkäistä syrjäytymistä.

Sosiaaliturvamme on uudistamisen tarpeessa. Sosiaaliturvan on oltava kannustava. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen. Sosiaaliturvan on kuitenkin samanaikaisesti taattava kohtuullinen toimeentulo kaikille. Sosiaaliturva on uudistettava osana suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös perhevapaat, varhaiskasvatus ja verotus.

Poliisin, pelastus- ja oikeustoimen resurssit on turvattava.

Haluamme…

 • kannustavan sosiaaliturvan, joka takaa kaikille riittävän toimeentulon – tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen
 • että lääke-, sairaanhoito- ja matkakustannuksille otetaan käyttöön yhteinen kustannuskatto
 • toimivan Kela-taksijärjestelmän
 • poliisin ja pelastustoimen olevan saatavilla kaikkialla maassamme
 • turvata poliisin, syyttäjän ja oikeustoimen resurssien riittävyyden
 • ehkäistä ja puuttua pari- ja lähisuhdeväkivaltaan muun muassa tehostamalla lähestymiskieltoa
 • lisää turvakoteja ja raiskauskriisikeskuksia
 • seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen
 • ehkäistä kunniaväkivaltaa ja alistamista
 • ehkäistä ja estää naisten sukuelinten silpomista
 • että poikien ympärileikkauksesta säädetään laissa
 • auttaa ja suojella ihmiskaupan uhreja ja vähentää seksikaupan kysyntää
 • uusia translain siten, että se vastaa kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia
 • ehkäistä nettivihaa
 • toimenpiteitä nettirikollisuuden vähentämiseksi etenkin lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi
 • kohdentaa riittävästi resursseja velkaneuvontaan ja kohtuullistaa maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaikaa
 • että eteenkin julkisten palveluiden osalta on mahdollisuus saada asiakaspalvelua kasvokkain
 • aktiivisia toimenpiteitä peliriippuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon.

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä enintään 1,5 asteeseen


Kenenkään ei pidä Suomessa pudota väliin, eikä elää pelossa. Haluamme kestävällä tavalla kehittyvän yhteiskunnan, jossa myöskään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ei unohdeta. Meidän on pysäytettävä yhteiskunnan eriarvoistuminen. Haluamme torjua ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliturvamme on uudistamisen tarpeessa. Sosiaaliturvan on oltava kannustava. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen. Sosiaaliturvan on kuitenkin samanaikaisesti taattava kohtuullinen...

Tutustu

Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti


Kenenkään ei pidä Suomessa pudota väliin, eikä elää pelossa. Haluamme kestävällä tavalla kehittyvän yhteiskunnan, jossa myöskään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ei unohdeta. Meidän on pysäytettävä yhteiskunnan eriarvoistuminen. Haluamme torjua ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliturvamme on uudistamisen tarpeessa. Sosiaaliturvan on oltava kannustava. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen. Sosiaaliturvan on kuitenkin samanaikaisesti taattava kohtuullinen...

Tutustu