Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti

Haluamme ikäystävällisen yhteiskunnan, jossa ikäihmiset voivat tuntea olevansa turvassa.

Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun sitten et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeätä, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään. Se on varmistettava.

Haluamme…

 • toimivan kotihoidon ja kotisairaanhoidon
 • että sinulle löytyy uusi kodinomainen asuinpaikka, kun et enää voi asua kotona. Siksi kohtuuhintaisia erilaisia tukiasuntopaikkoja on oltava riittävästi
 • kaikille omaishoitajille yhtäläisen oikeuden korvaukseen ja lepoon. Omaishoitajien hoitopalkkio siirtyy Kelalle
 • että ikääntyneitä kannustetaan ja heille annetaan mahdollisuus digitaalisen tekniikan, virtuaaliverkkojen ja verkkopohjaisten terveysportaalien käytön jatkokoulutukseen
 • ikääntyneiden neuvonta- ja verkkopalvelut löytyvät ruotsiksi ja suomeksi ja että ne ovat ymmärrettävässä muodossa, helposti löydettävissä ja helppokäyttöisiä
 • että kunnallisilla vanhusneuvostoilla on aidosti vaikutusvaltaa senioripalveluja kehitettäessä
 • että myös eläkkeelle jäännin jälkeen on aidosti mahdollista osallistua työelämään
 • vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä
 • perustaa kansallisen vanhusasiavaltuutetun viran
 • takuueläkkeen, joka takaa kohtuullisen toimeentulon
 • edistää mahdollisuuksia vapaehtoistyöhön vanhustenhuollossa

Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen


Haluamme ikäystävällisen yhteiskunnan, jossa ikäihmiset voivat tuntea olevansa turvassa. Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun sitten et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeätä, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään. Se on varmistettava. Haluamme… toimivan kotihoidon ja kotisairaanhoidon että...

Tutustu

Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa


Haluamme ikäystävällisen yhteiskunnan, jossa ikäihmiset voivat tuntea olevansa turvassa. Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun sitten et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeätä, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään. Se on varmistettava. Haluamme… toimivan kotihoidon ja kotisairaanhoidon että...

Tutustu