Kaksikielisyys kuuluu kaikille – tvåspråkigheten tillhör alla

Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota on vaalittava huolella.

Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää arjessaan kahdella kansalliskielellämme, ruotsiksi ja suomeksi.

Suomen kielilainsäädäntö on maailman paras, mutta me haluamme, että sitä noudatetaan myös käytännössä. Kaksikielisyys edellyttää sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennetta.

Haluamme…

 • RKP:n aloitteesta laaditun kansallis­kielistrategian päivittämistä ja ­kehittämistä
 • taata kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut maamme kummallakin kansalliskielellä, ruotsiksi ja suomeksi
 • aikaistaa koulujen kieltenopetusta sekä lisätä panostuksia kielikylpy-, kielisuihku- ja muihin toimiviin kieltenopetusmenetelmiin
 • sinun voivan aina luottaa siihen, että tuomioistuimissamme sekä ulosottotoimen ja poliisin kanssa asioidessasi saat asiallista kohtelua suomeksi ja ruotsiksi
 • edistää suomenruotsalaista kulttuuriautonomiaa, joka tarjoaa ruotsinkielisiä ratkaisuja sivistystoimen, kulttuurin, yhdistys- ja järjestötoiminnan sekä tiedotusvälineiden ja kirkon puitteissa
 • maahanmuuttajien kotouttamisen voivan tapahtua sekä ruotsiksi että suomeksi
 • että julkisen palvelun ohjelmia on tarjolla molemmilla kotimaisilla kielillä, ja että ne ovat helposti myös erityisryhmien saavutettavissa. Haluamme enemmän ruotsinkielisiä ja pohjoismaisia tv-ohjelmia YLE FEM-kanavalle sekä parempia tekstityksiä
 • säilyttää ja vahvistaa suomenruotsalaista viittomakieltä
 • että laki- ja muussa valmistelussa jo varhaisessa vaiheessa tehdään kielellisten vaikutusten arviointi
 • että ruotsia osaavia poliiseja, hälytyskeskusoperaattoreita sekä muuta henkilökuntaa koulutetaan riittävä määrä
 • sekä suomeksi että ruotsiksi toimivan potilastietojärjestelmän
 • riittävän kannustavan kielilisän
 • että Finlands svenska Folktingetin resurssit turvataan
 • kannustaa valtion virkamiehiä ja kunnallisia viranhaltijoita kehittämään ruotsin kielen taitoaan
 • että ruotsinkieliset palvelut on oltava tosi­asiallisesti saatavilla

Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa


Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota on vaalittava huolella. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää arjessaan kahdella kansalliskielellämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomen kielilainsäädäntö on maailman paras, mutta me haluamme, että sitä noudatetaan myös käytännössä. Kaksikielisyys edellyttää sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennetta. Haluamme… RKP:n aloitteesta laaditun kansallis­kielistrategian päivittämistä ja ­kehittämistä taata kaikille sosiaali- ja...

Tutustu

Kaupungit ovat mahdollistajia


Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota on vaalittava huolella. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää arjessaan kahdella kansalliskielellämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomen kielilainsäädäntö on maailman paras, mutta me haluamme, että sitä noudatetaan myös käytännössä. Kaksikielisyys edellyttää sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennetta. Haluamme… RKP:n aloitteesta laaditun kansallis­kielistrategian päivittämistä ja ­kehittämistä taata kaikille sosiaali- ja...

Tutustu