Korkeampi työllisyys antaa entistä paremman hyvinvoinnin

Haluamme vaalia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Vastuullinen ja kestävä pitkäjänteinen talouspolitiikka on hyvinvointimme perusta. Jotta hyvinvointia voidaan jakaa, se on ensin luotava. Velkataakan lisääminen ei ole vaihtoehto. Työpaikkojen määrän kasvu edistää paremmin hyvinvointia. Työllisyysasteen olisi oltava yli 75 prosenttia. Tämä edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sekä poliittiselta päätöksenteolta että työmarkkinajärjestöiltä. Työmarkkinoittemme on uudistuttava.

Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi tarvitsemme yritysystävällisen yhteiskunnan, jossa yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä, ja jossa henkilökunnan palkkaaminen on helppoa. Lainsäädännön on yritystoiminnan vaikeuttamisen sijasta tuettava yrittämistä. Verotuksen on kannustettava yrittäjyyttä.

Tarvitsemme parempaa työhyvinvointia. Töissä on voitava viihtyä. Saavutamme merkittäviä säästöjä ja parannamme monien suomalaisten arkea vähentämällä sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja sairauseläkkeelle siirtymisiä.

Haluamme…

 • useampien saavan töitä, että työllisyysaste on ensi hallituskaudella yli 75 prosenttia
 • harjoittaa vastuullista ja kestävää pitkäjänteistä talouspolitiikkaa
 • hillitä valtion velkaantumista
 • valtakunnallisen ohjelman työhyvinvoinnin parantamiseksi
 • tasa-arvoisemmat työmarkkinat
 • kattavan perhevapaauudistuksen
 • turvata oikeuden samaan palkkaan samanarvoisesta työstä sukupuolesta riippumatta
 • helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista
 • ottaa nuorisovarauksen käyttöön verotuksessa
 • luoda pienemmille yrityksille hyvät kasvuedellytykset
 • lisätä yritystemme mahdollisuuksia solmia paikallisia sopimuksia
 • poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan
 • antaa pitkäaikaistyöttömillä aidon mahdollisuuden palata työelämään
 • tehostaa työnvälitystä sallimalla yksityisten työnvälitysten tukea julkisia TE-toimistoja, jotta avoimet työpaikat ja työnhakijat paremmin kohtaavat toisensa
 • helpottaa osittain työkyvyttömien työntekijöiden mahdollisuuksia jäädä tai palata työelämään.
 • että ulosotto ei saa olla este työnteolle tai yrittäjäksi ryhtymiselle

RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019


Haluamme vaalia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme. Vastuullinen ja kestävä pitkäjänteinen talouspolitiikka on hyvinvointimme perusta. Jotta hyvinvointia voidaan jakaa, se on ensin luotava. Velkataakan lisääminen ei ole vaihtoehto. Työpaikkojen määrän kasvu edistää paremmin hyvinvointia. Työllisyysasteen olisi oltava yli 75 prosenttia. Tämä edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sekä poliittiselta päätöksenteolta että työmarkkinajärjestöiltä. Työmarkkinoittemme on uudistuttava. Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja...

Tutustu

Oikeudenmukainen ja kannustava verotus


Haluamme vaalia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme. Vastuullinen ja kestävä pitkäjänteinen talouspolitiikka on hyvinvointimme perusta. Jotta hyvinvointia voidaan jakaa, se on ensin luotava. Velkataakan lisääminen ei ole vaihtoehto. Työpaikkojen määrän kasvu edistää paremmin hyvinvointia. Työllisyysasteen olisi oltava yli 75 prosenttia. Tämä edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sekä poliittiselta päätöksenteolta että työmarkkinajärjestöiltä. Työmarkkinoittemme on uudistuttava. Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja...

Tutustu